Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa
4.9 (97.78%) 9 votes

Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır

Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır (TMK m. 10) altında düzenlenmiştir. TMK m. 10 hükmüne...

Ailenin Önemi

Ailenin ÖNEMİ Bilindiği üzere aile çok bileşenli toplumsal bir sistemdir. Dünyadaki tüm dillerde karşılığı olan ve...

Yabancı Uyruklular İçin Yapılacak işlem

Yabancı Uyruklular İçin Yapılacak işlem Evlendirme Yönetmeliği Madde 34 f.II-III. Hükmüne göre; “Yetkili Türk makamları önünde evlenen...

Vatandaşlık

Vatandaşlık 12.6.2009 günlü ve 27256 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu madde...

Başvuru Makamı

Başvuru Makamı (TMK m. 134 f. I-II) Evlendirme Yönetmeliği Madde. 3 Hükmüne göre; “Evlendirme işlemleri, İçişleri...

Evlenmenin İşlevi – Hayat Ortaklığı Kurma

Evlenmenin İşlevi – Hayat Ortaklığı Kurma Evlenme ile gerçek bir hayat ortaklığa kurulmaktadır. O kadar ki...

Evlenme Beyannamesi

Evlenme Beyannamesi Evlenme Beyannamesi Evlendirme Yönetmeliği içerisinde tarifi yapılmış olan evlilik süreçlerinin başlatılması için gerekli olan...

Aile Konutunda Uygulama Kapsamı Dışında Kalanlar

Aile Konutunda Uygulama Kapsamı dışında Kalanlar Aile konutunun uygulama alanım açıkladıktan sonra bu bölümde de uygulama...

Aile Hukuku Mevzuatı – Milletlerarası Andlaşmalar

Aile Hukuku Mevzuatı - Milletlerarası Andlaşmalar Aile hukuku ile ilgili kabul edilen uluslararası antlaşmalar da uygulanması...

Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir

Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir. Evlilik birliğini temsil yetkisinin kullanıldığı hallerde, eşler üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu...

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184) Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal...

Müdahil Olunabilir

Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan...

Yargılamanın İadesi İstenebilir

Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan...

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir

Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir Evlenmenin butlanı davasında davanın görevli ve yetkili mahkemede görülmesi gerekmektedir. Görevli...

Hakim Geçici Önlemleri Alır

Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir

Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından...

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye yönelik Tehditleri

Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye Yönelik Tehditleri Aile içerisinde kadını koruma düşüncesi ile son 10 yılda yerleşmiş var olan uygulama ile; Aile’yi koruma konusunda...

Maddi ve Manevi Tazminat

Nafaka

Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi