Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa
4.9 (97.78%) 9 votes

Nişanın Bozulması Durumunda Hediyelerin Geri Verilmesi Koşulları

Nişanın Bozulması Durumunda Hediyelerin Geri Verilmesi Koşulları Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ermesi yada başaka...

Türk Vatandaşı ile Yabancının Evlenmesi

Türk Vatandaşı ile Yabancının Evlenmesi Evlendirme Yönetmeliği hükümleri, Türk Medeni Kanunu Hükümleri, Vatandaşlık Kanunu ve 5490...

Aile Hukuku Kapsamı – Evlat Edinme

Aile Hukuku Kapsamı - Evlat Edinme Evlat edinme Aile Hukukunun kapsamı içinde kalmaktadır. 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri...

Evliliğin Hukuki Niteliği

Evliliğin Hukuki Niteliği Evlenmenin hukuki niteliği konusunda nişanlılığın hukuki niteliğinde olduğu gibi Hukukçular arasında düşünce birliği...

Nişanlılığın Yükümlülükleri – Dayanışma Yükümlülüğü

Nişanlılığın Yükümlülükleri – Dayanışma Yükümlülüğü Nişanlılığın evliliğe hazırlık olduğunu dikkate aldığımızda dürüstlük kuralı, örf ve adet...

Taraflar Hazır Bulunmadan Yapılması

Taraflar Hazır Bulunmadan Yapılması Evlenme töreninin evlendirme memuru önünde tarafların aynı anda hazır olup ardı sıra...

Türk Hukukunda Ailenin Hayat Alanı – Özel Hayat

Türk Hukukunda Ailenin Hayat Alanı – Özel Hayat Kişilik değerleri bağlamında insanın giz/sır alanı oluşturmayan, kural...

Evlenmeye İznin Verilmesi

Evlenmeye İznin Verilmesi Hukuken Ayırt etme gücüne sahip, yaş erginliğine erişmiş - Onsekiz yaşını doldurmuş. (TMK...

Mutlak Butlan Davasında Davacı Her ilgili

Mutlak Butlan Davasında Davacı Her ilgili (TMK m. 146 f. II) Mutlak butlan ile sakatlanan evlilikler...

Yurt Dışında Evlenme Başvurusu

Yurt Dışında Evlenme Başvurusu Yurt dışında evlenme başvurusunu Türk makamlarına yapmak için; başvuruyu yapanlardan en az...

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184) Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal...

Müdahil Olunabilir

Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan...

Yargılamanın İadesi İstenebilir

Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan...

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir

Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir Evlenmenin butlanı davasında davanın görevli ve yetkili mahkemede görülmesi gerekmektedir. Görevli...

Hakim Geçici Önlemleri Alır

Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir

Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından...

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye yönelik Tehditleri

Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye Yönelik Tehditleri Aile içerisinde kadını koruma düşüncesi ile son 10 yılda yerleşmiş var olan uygulama ile; Aile’yi koruma konusunda...

Maddi ve Manevi Tazminat

Nafaka

Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi