Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa
4.9 (97.78%) 9 votes

Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk

Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk (TMK M. 125, 145 B.2) Evlendirme memuru, evleneceklerden her birine birbiriyle...

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

Evlilik Birliğini Temsile İlişkin Sorumluluk Hükümleri

Evlilik Birliğini Temsile İlişkin Sorumluluk Hükümleri Evlilik birliğini temsile ilişkin sorumluluk hükümleri iki alanda hukuki sonuçlarını...

Aile Konutunda Uygulama Kapsamında Kalanlar

Aile Konutunda Uygulama Kapsamında Kalanlar Aile konutu düzenlemesi / Aile Konutu hükümleri; Bütün evliliklerde uygulanır Terk halinde de...

Evlenme Töreninden sonra şekil koşulları

Evlenme Töreninden sonra şekil koşulları Evlenmeye ilişkin şekil koşullarının içerisinde evlenme töreninden sonra yapılacak işlemler ile...

Türk Hukukunda Ailenin Hayat Alanı – Özel Hayat

Türk Hukukunda Ailenin Hayat Alanı – Özel Hayat Kişilik değerleri bağlamında insanın giz/sır alanı oluşturmayan, kural...

Evlilikte Eşlerin Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü

Evlilikte Eşlerin Birliğin Mutluluğunu Sağlama Yükümlülüğü BİRLİĞİN MUTLULUĞUNU SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 185 f. II) altında...

Bazı Bulaşıcı Hastalıklar

Bazı Bulaşıcı Hastalıklar Hasta olanların evlenmelerinde kural olarak bir sakınca bulunmamaktadır. Örneğin üreme yeteneğinden yoksun olanlar...

Aile Hukuku ilkeleri – Karışma ilkesi

Aile Hukuku ilkeleri - Karışma İlkesi Aile hukuku özel hukuk içerisinde bulunan bir hukuk dalı olmasına...

Nişanın Butlanı

Nişanın Butlanı Butlan bilindiği üzere “yok” anlamına gelmeyen içinde hükümsüz kavramını barındıran ve butlan kararına kadar...

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184) Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal...

Müdahil Olunabilir

Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan...

Yargılamanın İadesi İstenebilir

Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan...

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir

Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir Evlenmenin butlanı davasında davanın görevli ve yetkili mahkemede görülmesi gerekmektedir. Görevli...

Hakim Geçici Önlemleri Alır

Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir

Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından...

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye yönelik Tehditleri

Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye Yönelik Tehditleri Aile içerisinde kadını koruma düşüncesi ile son 10 yılda yerleşmiş var olan uygulama ile; Aile’yi koruma konusunda...

Maddi ve Manevi Tazminat

Nafaka

Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi