Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

Aile Konutu Fiilen Kullanılıyor Olmalıdır

0
Aile Konutu Fiilen Kullanılıyor Olmalıdır Aile konutu tarafımızdan barınmak üzere sürekli olarak kullanılan ve aile yaşamının...

Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri verilmesi Davası

0
Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri verilmesi Davası Evlilik Birliğini Temsil Yetkisinin Geri verilmesi Davası (TMK m....

Mutlak Butlan Davasında Davacı Cumhuriyet Savcısı

0
Mutlak Butlan Davasında Davacı Cumhuriyet Savcısı (TMK m. 146 f.I) Mutlak butlan ile sakatlanan evlilikler kamu...

Olağanüstü Durum ve Pek Önemli Bir Sebep Olmalıdır

0
Olağanüstü Durum ve Pek Önemli Bir Sebep Olmalıdır Olağan dışı evlenmeye izin davasının kabul edilebilmesi için...

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

0
Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından...

Dilekte Yanılma

0
Dilekte Yanılma (TMK m. 149 f. I) Bir kimsenin dilediği şey/istek dilek olarak adlandırılmaktadır. Eşlerden biri...

Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalanlar

0
Aile Yaşamı Yoğunluğunun Uygulama Kapsamında Kalanlar TMK. m. 194 uygulaması kapsamında kalan konutları bu bölümde inceleyerek...

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

0
Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

Aile Hukuku ilkeleri – Ailede Kadını Koruma ilkesi

0
Aile de Kadını Koruma İlkesi Pozitif ayrımcılığın doğal sonucu olarak kadın, eşinin kötü niyetli ve haksız...

Aile Hukuku ilkeleri – Planlama ilkesi

0
Aile Hukuku ilkeleri - Planlama İlkesi Aile Hukukunun ilkelerinden biri de planlama ilkesidir. Devlet aile planlamasının Öğretimi...

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

0
Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184) Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal...

Müdahil Olunabilir

0
Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan...

Yargılamanın İadesi İstenebilir

0
Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan...

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

0
Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir

0
Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir Evlenmenin butlanı davasında davanın görevli ve yetkili mahkemede görülmesi gerekmektedir. Görevli...

Hakim Geçici Önlemleri Alır

0
Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir

0
Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

0
Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

0
Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından...

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

0
Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye yönelik Tehditleri

0
Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye Yönelik Tehditleri Aile içerisinde kadını koruma düşüncesi ile son 10 yılda yerleşmiş var olan uygulama ile; Aile’yi koruma konusunda...

Maddi ve Manevi Tazminat

Nafaka

Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi