Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Ana Sayfa
4.9 (97.78%) 9 votes

Aile Konutu Tespit Davası Usul Hükümleri

"Aile Konutu Tespit Davası" Usul Hükümleri Oturulan konutun aile konutu olup olmadığına ilişkin tespit davası hakkında...

Katılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi

Katılma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesi Birlik giderlerine katılma yükümlülüğünün yerine getirilmesi aşağıdaki durumların gerçekleşmesine bağlıdır; Giderlerin kapsamının belirlenmesi, Giderlere...

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusunda Hakimin Müdahalesi

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Konusunda Hakimin Müdahalesi TMK. m. 2 f. II hükmüne göre; Eşinin...

Aile Hukukunda Olması gereken ilkeler – Dengeli Birliktelik ilkesi

Aile Hukukunda Olması gereken ilkeler - Dengeli Birliktelik İlkesi Aile Hukukunun temelini oluşturan kavram olan aile...

Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Zamanı

"Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Zamanı Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile...

Eşlerin Birliği Yönetme Hakkı

Eşlerin Birliği Yönetme Hakkı BİRLİĞİ YÖNETME HAKKI (TMK m. 186 f. II) Hayat ortaklığı kabul edilen evliliklerde...

Evlenmeye İtiraz

Evlenmeye İtiraz Evlenme sözleşmesi yapılıncaya kadar gerek ilgililer ve gerekse Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılacak olan evlenmeye...

Nişanın İradi Sebeplerle Sonlandırılması

Nişanın İradi Sebeplerle Sonlandırılması Evlenme Nedeni ile Nişanın Sonlanması Nişanlılardan birinin yada her ikisinin Birbirleri ile veya...

Evlenmenin işlevi – Hukuki Koruma Sağlama

Evlenmenin işlevi – Hukuki Koruma Sağlama Türk Medeni Kanunu M.142 ye göre; Evlendirme memuru, evleneceklerden her...

Olgular Hakkında Hakim Taraflara Yemin Öneremez

Olgular Hakkında Hakim Taraflara Yemin Öneremez TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması

Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması (TMK m. 161-184) Boşanma; ölüm, ölüm karinesi, fesih, cinsiyet değişikliği ve iptal...

Müdahil Olunabilir

Müdahil Olunabilir Evlenmenin iptali davasında koşulları varsa her ilgili müdahil olabilir. Devletin resmi organları tarafından yapılan...

Yargılamanın İadesi İstenebilir

Yargılamanın İadesi İstenebilir Evlenmenin iptali davasında gerekli koşullar varsa evlenmenin iptali davasının kararı sonrasında yapılmış olan...

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır

Dava Kanunda Öngörülen Sürede Açılmalıdır Evlenmenin butlanı davasının açılmasına ilişkin süreler 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda...

Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir

Dava Görevli ve Yetkili Mahkemede Görülmelidir Evlenmenin butlanı davasında davanın görevli ve yetkili mahkemede görülmesi gerekmektedir. Görevli...

Hakim Geçici Önlemleri Alır

Hakim Geçici Önlemleri Alır (TMK. madde 169) TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir

Hakim Duruşmanın Gizli Yapılmasına Karar Verebilir TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır

Fer-i Sonuçlara İlişkin Anlaşmalar Hakim Tarafından Onaylanmalıdır TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama...

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder

Hakim Kanıtları Serbestçe Takdir Eder TMK madde 160 hükümlerine göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü bakımından...

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz

Tarafların İkrarı ve Kabulü Hakimi Bağlamaz TMK m. 160 hükmüne göre; Evlenmenin butlanı davasında yargılama usulü...

Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye yönelik Tehditleri

Ailede Kadına Yönelik Korumanın Erkeklere ve Aileye Yönelik Tehditleri Aile içerisinde kadını koruma düşüncesi ile son 10 yılda yerleşmiş var olan uygulama ile; Aile’yi koruma konusunda...

Maddi ve Manevi Tazminat

Nafaka

Mal Paylaşımı ve Mal Rejimi