Aile Hukuku İlkeleri – Takdir ilkesi

0
265

Aile Hukuku İlkeleri – Takdir ilkesi

Aile Hukukunun ilkelerinden bir diğeri de takdir ilkesidir.

Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hakim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir. (TMK m, 4.)

Hakim, boşanma davasında kanıtları serbestçe takdir eder. Aynı şekilde soybağına ilişkin davalarda hakim maddî olguları re’sen araştırır ve kanıtları serbestçe takdir eder.

Takdir ilkesine örnekler vermek gerekirse;

Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel İlişkilerini düzenler.

Velayetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk İle kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlak bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır.

Hakim, istem halinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir.

Takdir ilkesi Türk Medeni Kanununda Hakime oldukça geniş yetkiler tanımasına karşın her konuda hakimin takdir yetkisi mevcut değildir. 6100 sayılı (6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nu (Resmi Gazete 4.2.2011)) Kanun yürürlüktedir. Bu nedenle hakimin Hukuk dışı bir karar vermesi mümkün değildir. Kanunda açıkça yazılı olan durumların arasında

Taleple bağlılık ilkesi ve Hakimlerin yetki ve sorumluluklarının sınırlarını belirleye kanunlar mevcuttur. Bu nedenle Hukuksuz bir işlemin tespiti halinde Temyiz yolu her davada açık olmakla birlikte yıllar sonra bile böyle bir durum tespit edildiğinde Kanun yararına temyiz edilerek düzeltme yapılabilmektedir.

Bu konu hakkında şunu söylemek isteriz;

Hukuk Bir yorum bilimidir. Bu bize içinde saklı bulunan iki kavramın anlaşılması gerektiği bilincinin siz okuyucularımıza verilmesini zorunlu tutar. Öncelikle Yorum bilimlerinde yorumlayan bir den çok yorumcu vardır. Bir Hukuk mahkemesinde Türk Medeni Kanunu ile ilgili davaların hepsi Hukuk Mahkemelerinde görülür ( Aile Mahkemesi de kendi özelinde bir hukuk mahkemesidir.) Hukuk mahkemeleri yazılı usule tabidir. Bu nedenle yorum sizin olmadığınız ortamlarda yapılır. Bu nedenle yorumlayanlar Hakimin Dışında siz / sizin vekiliniz ve Eşiniz / Eşinizin vekilidir. Sizin yapmış olduğunuz her hamle ile birlikte bu hamlenin bir etki kapsamı mevcuttur. Bu karşı tarafın vekilinin bu hamlenize karşı ne yapacağı ve Hakimin bu hamlenizi nasıl anlayacağıdır. Bu nedenle içinde bulunduğunuz durumu iyi ifade etmeniz ve sanki bir satranç maçında strateji üretiyor gibi olayları bir sıralama ile belirli aşamalarda ifade etmeniz ve sunmanız gerekebilir. Bunun sonuçlarını da bunu iyi yapan tarafın istediği düşünce ve anlayışı Hakime verebildiği kabul edilebilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here