Aile Hukuku Kapsamı – Vesayet

0
60
Bu yazıya puan ver

Aile Hukuku Kapsamı – Vesayet

Vesayet Aile Hukukunun kapsamı İçinde kalmaktadır.

Vesayet; kişisel ve akçalı yararlarını koruma gücünden yoksun olup velayet altında bulunmayan küçüklerle ergin olmalarına rağmen menfaatlerinin korunması bakımından daha yararlı olduğu için kısıtlanmış kişilerin korunması için Devletçe yapılandırılmış bir kurumdur.

Karşılaştırınız: Bilge ÖZTAN, Aile Hukuku, Ankara 2000. s. 621, Mustafa DURAL, Tufan ÖĞÜZ, Alper GÜMÜŞ, Türk Özel Hukuku Cilt III Aile Hukuku, İstanbul 2005, s. 568, August EGGER, Medeni Kanun Şerhi, Aile Hukuku, Üçüncü Kısım, Vesayet. (Çeviri: Volf ÇERNİS) Ankara-1952, s. 8 vd.)

Aile mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair 4787 Sayılı Kanunun 4. maddesi 1. fıkrası gereğince vesayet makamı görevi aile mahkemelerine verilmişti. (Y2HD, 05.11.2003, 12630-14970.)

Hakimler Savcılar Yüksek Kurulunun kararıyla aile mahkemeleri kurulmayan yerlerde ise aile mahkemesi görevi o yerdeki asliye hukuk mahkemelerine verilmiştir. (Y2HD, 04.12.2003, 14892-16315.)

Hemen belirtmek gerekir ki 4787 SK. m. 2 f. I hükmüne göre Aile mahkemeleri. Adalet Bakanlığınca Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun olumlu görüşü alınarak her ilde ve merkez nüfusu yüzbinin üzerindeki her ilçede, tek hâkimli ve asliye mahkemesi derecesinde olmak üzere kurulur. Aile mahkemelerinin yargı çevresi, kurulduğu il ve ilçenin mülki sınırlarıyla belirlenir. Ancak yargı çevresi Adalet Bakanlığının teklifi üzerine Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca değiştirilebilir.

4787 sayılı yasanın uygulamasında, vesayet makamı olarak aile mahkemesince verilen kararlara karşı, Türk Medeni Kanununun 397. maddesinde belirtilen denetim makamı görevi,

  • Varsa bir sonraki numaralı aile mahkemesince,
  • Yoksa o yerdeki asliye hukuk mahkemesince,
  • Asliye mahkemesi derecesinde başka mahkeme yoksa en yakın yerdeki aile mahkemesi veya 4787 SK. m. 2 f. II hükmüne göre görevlendirilen asliye hukuk mahkemesince yerine getirilirdi.

5133 Sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun 2. ve 3. maddeleri gereğince vesayet makamı görevi Sulh Hukuk Mahkemesine, Denetim makamı görevi Asliye Hukuk Mahkemesine yeniden verilmiştir.

Aynı Kanunun 4. maddesiyle değişik geçici 2. maddesiyle de bu kanunun yürürlüğe girdiği 20.4.2004 tarihinde Aile Mahkemelerinde görülmekte olan ve 4721 Sayılı Türk Medeni Kanununun ikinci kitabının üçüncü kısmında yer alan konularla ilgili dava ve işler yetkili ve görevli mahkemesine devredilir hükmü getirilmiştir. (Y2HD, 15.6.2004. 4945-7902.)

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here