Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

Aile Hukuku Konuları

Aile Hukuku Genel Bilgiler
Evliliğin Kurulması – Nişanlılık
Evliliğe ilişkin Hukuki Koşullar
Evliliğin önündeki engeller
Evliliğin Koşulları
Yabancıların evliliği
Hükümsüz evlilik
Evliliğin Butlanı ve Muvazaalı Evlilik
Evliliğin Sonlandırılması ve evliliğin sona erme sebepleri
Evliliğin Genel Hükümleri ve Eşlere Yaptırımları
Evlilikte Eşlerin Hakları
Evlilikte Eşlerin Yükümlülükleri
Evlilik sebebi ile eşlerin kişisel durumlarındaki değişiklikler
Eşlerin Evlilik Birliğini Temsil Hakkı ve Temsil Şekli
Aile Konutu Hukuki Kavramı
Aile Konutu İşlem ve davaları
Aile Konutu Şerhi – Aile Konutuna Şerh Konulması
Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması
Evlilik Birliğinin Korunması istemi, Müdahale, önlemler
Eşlerin Evlilik Birliğine Parasal Katkısı ve Katkının Belirlenmesi
Birlikte yaşamaya ara verilmesinde birliğin Korunması ve alınan önlemler
Evlilik Birliğinde Borçlulara Karşı Önlemler
Evlilik Birliğinde Tasarruf Yetkisinin Sınırlanması Davası
Ailenin Korunması Kanununa Göre Önlem
Çocuk Kaçırmada Alınacak önlemler
Hısımlık Hukuku – Soybağı Hukuku
Kocanın Baba Olduğu Kabulu
Soybağının Reddi ve Soybağının Reddi Davası
Sonradan Evlenme ile Soybağı kurulması
Soybağının Kurulmasına İtiraz
Soybağının Tanınması
Babalık Hükmü – Babalık Davası
Evlat Edinme
Geçersiz Evlat Edinme – GEÇERSİZ EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ
Soybağının Hükümleri
Velayet
AİLE TOPLULUĞU HUKUKU (TMK m. 364-395)
Aile Bireylerinin Nafaka Yükümlülüğü
Ev Düzeni
Aile Malları