Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

AİLE BİREYLERİNİN NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 364-366)

1- YARDIM NAFAKASI
A- KOŞULLARI
1- Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır
a- Mirasçılıktaki Sıra Göz Önünde Tutulmalıdır
b- Nafaka Alacaklısına Bakmakta Olan Kurum Dava Açılabilir
c- Kurum, Masraflarını Nafaka Yükümlüsü Hısımlardan İsteyebilir
2- Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşülecek Olmalıdır
a- Eğitimine Devam Eden Ergin Çocuk İsteyebilir
1- Öğrencinin Yeterli Geliri Bulunmamalıdır
2- Bakım Borcu Beklenilebilecek Süre Geçerlidir
3- Öğrenim Durumu Tespit Edilmelidir
4- Devam Mecburiyetinin Yokluğu Engel Değildir
b- Yüksek Lisans Yapan Ergin Çocuk İsteyebilir
c- Üniversite Sınavına Hazırlanan Ergin Çocuk İsteyebilir
3- Hısımlık İlişkisi Bulunmalıdır (TMK m. 364 f. I)
a- Üstsoy Yardım Nafakası Alabilir
b- Altsoy Yardım Nafakası Alabilir
c- Kardeşler Yardım Nafakası Alabilir
4- Refah İçinde Olan Kardeş Nafaka Yükümlüsüdür (TMK m. 364 f. II)
5- İstek Doğru Olarak Nitelendirilmelidir
B- KARARIN KAPSAMI
1- Dava Tarihinden İtibaren Verilmelidir
2- Ucu Açık Olarak Verilmelidir
C- MİKTARI
1- Miktarın Belirlenmesi
a- Gelirin Araştırılması
b- Gelirin Değerlendirilmesi
c- Bilirkişi İncelemesi
d- Çocuğun Özel Durumu
2- Miktarının Değiştirilmesi
a- İndirilmesi
b- Artırılması
c- Kaldırılması
3- Miktarının Ödenmesi
a- Biçimi
1- İrat Biçiminde Ödenmesi
2- Toptan Ödenmesi
b- Türü
1- Türk Parası Olarak
2- Ayın Olarak
4- Miktarın Gelecek Yıllara Yönelik Kararlaştırılması
D- YARGILAMA USULÜ
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Taraflar
4- Harç
5- Hüküm Fıkrası
6- Feragat
7- Tavzih
8- Vekalet Ücreti
9- Zamanaşımı
10- Kesin Hüküm
11- Islah
12- Temyiz
13- Karar Düzeltme
14- İcrası Geri Bırakılamaz
15- Yargılama Giderleri
16- Adli Tatilde Görülebilir