Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

Genel Hükümler

1- Aile Hukukuna ilişkin genel bilgiler
A- Aile Kavramı
1- Yasalarımızda Ailenin Tanımı
a- Aile Tanımlamada Sorunlar
b- Aile tanımlayıcı Sorunları
2- Yasalarımızda Ailenin Anlamı
      a- Dar Aile (Evlilik Birliği) Tmk md 185
      b- Geniş Aile (Soybağı Birliği) Tmk md 282
      c- Büyük Aile (Ev Düzeni Birliği) Tmk md 367
      d- Duygusal Aile (Duygu Birliği) Olması gereken Hukuk
        1- Eski ilişkidekiler
        2- Yeni İlişkidekiler
        3- Ayrı Yaşayıp İlişkisi Sürenler
    3- Yasalarımızda Ailenin Önemi
B- Aile Hukuku Kavramı
1- Türk Yasalarında Aile Hukuku Tarihçesi
2- Türk Yasalarında Aile Hukuku Sistematiği
3- Türk Yasalarında Aile Hukuku İlişkileri
      a- Aile içinde Bireyler Arası ilişkiler
      b- Aile içinde Akçalı ilişkiler
4- Türk Yasalarında Aile Hukuku İlkeleri
a- Mevcut (Var Olan) ilkeler
1- Aile de Birlik İlkesi
          A- Aile Birliğinde Mutluluğu Sağlama TMK md 185 fıkra II
          B- Aile Birliğinde Birlikte Yaşama TMK md 185 fıkra III
          C- Aile Birliğinde Sadakat TMK md 185 fıkra III
          D- Aile Birliği içindekilere Yardım TMK md 185 fıkra III
          E- Aile Birliği İçinde Birlikte Konut Seçme TMK md 186 fıkra I
          F- Aile Birliği İçinde Birlikte Yönetim TMK md 186 fıkra II
          G- Aile Birliği İçinde Birlikte Katkı TMK md 186 fıkra III
          H- Aile Birliği İçinde Birlikte Temsil TMK md 188 fıkra I
          I- Aile Birliği içinde Birlikte Sorumluluk TMK md 189
2- Ailede Süreklilik İlkesi
3- Ailede Eşitlik İlkesi
          A- Yasalarımıza Kural Olarak Eşitlik İlkesi
          B- Yasalarımızda Ailede Eşitlik İlkesinin istisna Halleri
4- Ailede Koruma İlkesi
A- Aile de Kadını Koruma İlkesi
B- Ailede Çocuğu Koruma İlkesi
C- Ailede Vesayet Altındakini Koruma İlkesi
5- Ailede Sınırlılık İlkesi
6- Ailede Karışma İlkesi
7- Ailede Gizlilik İlkesi
A- Ailede Kamuya Açık Hayat Tanımı
B- Ailede Özel Hayat
C- Ailede Gizli Hayat
8- Ailede Planlama İlkesi
9- Ailede Resmi Evlilik İlkesi
          A- Yasalarımızda Evlendirme Memuru Önünde Evlilik Kuralı
          B- Yasalarımızda Ailede Tek Eş Kuralı
          C- Yasalarımızda Evlilikde Dini Törenin Etkisizliği Kuralı
          D- Yasalarımızda Eşcinsel Birlikteliklerin Geçersizliği Kuralı
10- Ailede Toplumun Temeli Olma İlkesi
11- Ailede Emredicilik İlkesi
12- Ailede Şekil İlkesi
13- Ailede Takdir İlkesi
b- Aranan (Olması Gereken) İlkeler
1- Ailenin Tanımlanmaması İlkesi
2- Ailede Dengeli Birliktelik İlkesi
3- Ailenin Tanımlanmaması İlkesi
4- Ailenin Kendisi Olma İlkesi
5- Ailede Sürdürülebilir Adalet İlkesi
5- Aile Hukuku Kapsamı
a- Nişanlanma
b- Evlenme
c- Kayın Hısımlığı
d- Evlat Edinme
e- Ev Düzeni
f- Vesayet
6- Aile Hukuku Mevzuatı
a- Türk Medeni Kanunu TMK
b- Borçlar Kanunu
c- Türk Ceza Kanunu
d- Diğer Düzenlemeler
1- Milletlerarası Antlaşmalar
2- Özel Kanunlar
3- Tüzükler
4- Yönetmelikler
7- Aile Hukuku Mahkemesi
a- Aile Mahkemesi Kuruluşu ve Tarihçesi
b- Aile Mahkemesi Görevleri ve yetkileri