Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

AİLE KONUTU İŞLEM VE DAVALARI (TMK m. 194 f. I)

1- AİLE KONUTU DAVALARINDA EŞİN AÇIK RIZASININ HUKUKİ NİTELİĞİ
2- AİLE KONUTU DAVALARINDA EŞİN AÇIK RIZASININ VERİLME ZAMANI
A- Hukuki İşlemden Önce Verilen Rıza (=İzin)
B- Hukuki İşlem Sırasında Verilen Rıza (=İzin)
C- Hukuki İşlem Sonrasında Verilen Rıza (=İcazet / Onay)
3- AİLE KONUTU DAVALARINDA EŞİN AÇIK RIZASININ VERİLME ŞEKLİ
4- AİLE KONUTU DAVALARINDA AÇIK RIZA KONUSUNDA HAKİMİNİN MÜDAHALESİ
A- İşlem Tarafı Olmayan Eşin Rızası Alınmamış Olmalıdır
1- Rızanın İradi Olmayan Sebeplerle Alınamaması
2- Rızanın İradi Sebeplerle Alınamaması
B- Rıza Konusunda Hâkiminin Müdahale Usulü
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Taraflar
5- AİLE KONUTU DAVALARINDA AÇIK RIZANIN ALINMAMASININ SONUÇLARI
A- Genel Olarak
B- Rıza Verilmemesi Sonucunda Oluşan Zarar
6- AİLE KONUTU DAVALARINDA AÇIK RIZA KONUSU İŞLEMLER
A- Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi
B- Aile Konutunun Devredilmesi
C- Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanması
7- AÇIK RIZA YOKLUĞUNDA AÇILACAK DAVALAR
A- Aile Konutunun Devrinin İptali Davası
1- Genel Olarak
a- Açık Rızanın Yokluğu Sebebiyle İptal İstemi
b- Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal İstemi
2- Aile Konutu Devri İptali Davası Koşulları
a- Fiil Ehliyetsizliğine Konu İşlem Yapılmalıdır
b- Eşin Açık Rızası Alınmamış Olmalıdır
c- İşlem Tarafı Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmamalıdır
d- İptal Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Olmalıdır
e- Evlilik Birliği Devam Ediyor Olmalıdır
f- Devir Tarihinde Aile Konutu Olmalıdır
3- Aile Konutu Devri İptali Davası Usul Hükümleri
a- Aile Konutu Devri İptali Davasında Görevli Mahkeme
b- Aile Konutu Devri İptali Davasında Yetkili Mahkeme
c- Aile Konutu Devri İptali Davasında Taraf Teşkili
1-  Aile Konutu Devri İptali Davasında Davacı
A- Kural Olarak
B- Yasal Temsilci
2- Aile Konutu Devri İptali Davasında Davalı
A- Malik Olan Eş
B- İşlem Tarafı Olan Üçüncü Kişi
C- İşlem Tarafı Olmayan Üçüncü Kişi
d- Aile Konutu Devri İptali Davasında Harç
e- Aile Konutu Devri İptali Davasında İspat Yükü ve Sonuçları
1- Genel Olarak
2- Sonuçları
f- Aile Konutu Devri İptali Davasında Murafaa
g- Aile Konutu Devri İptali Davasında Vekalet Ücreti
h- Aile Konutu Devri İptali Davasında Hüküm Fıkrası
B- Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası
1- Genel Olarak
a- Açık Rızanın Yokluğu Sebebiyle İptal İstemi
b- Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal İstemi
2- Koşulları
a- Fiil Ehliyetsizliğine Konu İşlem Yapılmalıdır
b- Eşin Açık Rızası Alınmamış Olmalıdır
c- İşlem Tarafı Üçüncü Kişi İyiniyetli Olmamalıdır
d- İptal Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Olmalıdır
e- Evlilik Birliği Devam Ediyor Olmalıdır
f- Sınırlama Tarihinde Aile Konutu Olmalıdır
3- Usul Hükümleri
a- Görevli Mahkeme
b- Yetkili Mahkeme
c- Taraf Teşkili
1- Davacı
A- Kural Olarak
B- Yasal Temsilci
2- Davalı
A- Malik Olan Eş
B- İşlem Tarafı Olan Üçüncü Kişi
C- İşlem Tarafı Olmayan Üçüncü Kişi
d- Harç
e- İspat Yükü
1- Genel Olarak
2- Sonuçları
f- Murafaa
g- Vekalet Ücreti
h- Hüküm Fıkrası
C- Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası
1- Genel Olarak
a- Açık Rızanın Yokluğu Sebebiyle İptal İstemi
b- Ehliyetsizlik Sebebiyle İptal İstemi
2- Koşulları
a- Fiil Ehliyetsizliğine Konu İşlem Yapılmalıdır
b- Eşin Açık Rızası Alınmamış Olmalıdır
c- İşlem Tarafı Üçüncü Kişi İyİniyetli Olmamalıdır
d- Evlilik Birliği Devam Ediyor Olmalıdır
e- Fesih Tarihinde Aile Konutu Olmalıdır
3- Usul Hükümleri
a- Görevli Mahkeme
b- Yetkili Mahkeme
c- Taraf Teşkili
1- Davacı
A- Kural Olarak
B- Yasal Temsilci
2- Davalı
A- Fesih İşlemini Yapan Eş
B- İşlem Tarafı Olan Üçüncü Kişi
C- İşlem Tarafı Olmayan Üçüncü Kişi
d- Harç
e- İspat Yükü
1- Genel Olarak
2- Sonuçları
f- Murafaa
g- Vekalet Ücreti
h- Hüküm Fıkrası
D- Birlikte Açılan Davalar
1- Genel Olarak
2- Usul Hükümleri
a- Başvurma Harcı Dava Dilekçesindeki Bütün İstekleri Kapsar
b- Her İstek Ayrıca Harca Tabidir
c- Eksik Harcın Tamamlanması İçin Mehil Verilmelidir
1- Eksik Harç Tamamlanmaz İse
2- Eksik Harç Tamamlanırsa
A- İstek Aile Mahkemesinin Görev Kapsamında İse
B- İstek Aile Mahkemesinin Görev Kapsamında Değilse
d- Dava Dilekçesi Dışında Gerçekleşen İstekler

AİLE KONUTUNUN MUVAZAALI DEVRİNİN İPTALİ DAVASI

1- AİLE KONUTUNA ELATMANIN ÖNLENMESİ DAVASI