Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

AİLE KONUTU ŞERHİ (TMK m. 194 f. III)

1- AİLE KONUTU ŞERHİNİN NİTELİĞİ
A- Şerh Kurucu Değildir
B- Şerh Fiil Ehliyetine Etkili Değildir
C- Şerh Konulduğu İçin Konut Aile Konutu Olmamaktadır
D- Şerh İşlem Tarafı Olmayan Üçüncü Kişinin İyiniyetini Kaldırır
E- Şerh Mal Rejiminin Türüne Bağlı Değildir
F- Şerh Mal Türüne Bağlı Değildir
G- Şerh Evlilik Süresince Geçerlidir
H- Şerh Evlilik Süresince Her Zaman İstenebilir
I- Şerh Paya Hasren İstenebilir
2- AİLE KONUTU ŞERHİNİN KONULMASI
A- Eşlerden Birinin Mülkiyetinde Olan Bir Konut Bulunmalıdır
1- Şerh Konulabilecek Konutlar
a- Şerh TMK Öncesi Sonrası Edinilen Konuta Konulabilir
b- Şerh Birden Fazla Konuta Konulabilir
c- Şerh Paylı Mülkiyete Konulabilir
d- Şerh Tarla Kaydına Konulabilir
e- Şerh Boşanma Davasında Tedbiren Konulabilir
f- Şerh Çıplak Mülkiyet Üzerine Konulabilir
g- Şerh Kat Mülkiyeti Kurulmayan Konuta Konulabilir
h- Şerh Kooperatif Tahsisli Konuta Konulabilir
i- Şerh Konuttan Uzaklaştırmada Konulabilir
j- Şerh Gecekondu İçin Konulabilir
2- Şerh Konulamayacak Konutlar
a- Şerh Üçüncü Kişinin Konutuna Konulmaz
b- Şerh Ortak Konut Şeklinde Konulamaz.
c- Şerh Aile Konutu Olmayan Konuta Konulamaz
d- Şerh Oturulmayan Konuta Konulamaz
e- Şerh Yeni Aile Konutu Tesis Edilmişse Konulamaz
B- Eşlerden Biri İstemde Bulunmalıdır
1- Şerh İçin İdari İstem.
2- Şerh İçin Yargısal İstem
a- Usulüne Uygun Dava Açılmalıdır
b- Ara Kararı İle Verilmemelidir
c- Duraksama Ortadan Kaldırılmalıdır
d- Usul Hükümleri
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Taraf Teşkili
4- Harç
A- Bağımsız Dava Açılması
B- Birlikte Dava Açılması
C- Temyiz Davasında
5- Yargıtay’da Murafaa İstenemez
6- Yargılama Gideri
7- Evrak Üzerinde Karar Verilemez
C- Evlilik Birliği Sonlanmamış Olmalıdır
1- Evliliğin Fesih Kararıyla Sonlanması
2- Evliliğin İptal Kararıyla Sonlanması
3- Evliliğin Boşanma Kararıyla Sonlanması
a- Türk Mahkemesinden Verilen Boşanma Kararı
b- Yabancı Mahkemeden Verilen Boşanma Kararı
4- Evliliğin Ölümle Sonlanması
5- Evliliğin Ölüm Karinesiyle Sonlanması
6- Evliliğin De Facto Cinsiyet Değiştirmeyle Sonlanması