Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

AİLE KONUTU ŞERHİNİN KALDIRILMASI

1- Şerhin Evlilik Birliği Sürerken Kaldırılması
A- Koşulları
1- Konut, Aile Konutu Olmaktan Çıkmış Olmalıdır
a- Konut Aile Konutu Özelliğini Kaybetmiş Olmalıdır
b- Yeni Bir Aile Konutu Edinilmiş Olmalıdır
2- Terkinde Tescil İstemleriyle İlgili Hükümler Aynen Uygulanmalıdır
a- Tescil Mahkeme Kararı İle Yapılmamışsa Hak Sahibinin İstemi Yeterlidir
b- Tescil Mahkeme Kararı İle Yapılmışsa Terkin de Mahkeme Kararı İle Yapılmalıdır
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Taraflar
A- Malik Eş Tarafından Açılan Davada
B- Hukukİ Yararı Bulunan Üçüncü Kişi Tarafından Açılan Davada.
4- Maktu Harç Alınmalıdır
5- Evrak Üzerinde Karar Verilemez
6- Gerekirse Keşif Yapılmalıdır
7- İstek Dışına Çıkılmamalıdır
8- Yargıtay’da Murafaa İstenemez
B- Tapu Memuru Kendiliğinden Kaldıramaz.
2- Şerhin Evlilik Birliği Sonlandığında Kaldırılması
A- Koşulları
1- Konut, Evlilik Birliğinin Sonlanması İle Aile Konutu Özelliğini Kaybetmiş Olmalıdır
2- Terkinde Tescil İstemleriyle İlgili Hükümler Aynen Uygulanmalıdır
a- Tescil Mahkeme Kararı île Yapılmamışsa Hak Sahibinin İstemi Yeterlidir
1- Evliliğin Sonlandığını Gösteren Mahkeme Kararının İbrazı Yeterlidir
2- Evliliğin Sonlandığını Gösteren Belgenin İbrazı Yeterlidir
b- Tescil Mahkeme Kararı İle Yapılmışsa Terkin İçin Mahkemeden Alınacak Müzekkere Yeterlidir
B- Tapu Memuru Kendiliğinden Kaldıramaz