Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

AİLE MALLARI (TMK m. 372-395)

1- AİLE VAKFI (TMK m. 372)
A- AİLE VAKFININ TANIMI
B- AİLE VAKFININ BAĞLI OLDUĞU HÜKÜMLER
1- Aile Vakfının Amacı
2- Aile Vakfının Kuruluşu
a- Aile Vakfının Sağlıkta Kuruluşu
b- Aile Vakfının Ölüme Bağlı Tasarrufla Kuruluşu
3- Aile Vakfından Yararlanacak Kişiler
4- Aile Vakfının Tescili
5- Aile Vakfının Sona Ermesi
C- AİLE FİDEİKOMİSİ YASAĞI
1- Tarihçesi
2- Sakıncaları
2- AİLE MALLARI ORTAKLIĞI (TMK m. 373-385)
A- OLUŞUMU
1- Koşulları (TMK m. 373)
2- Şekil (TMK m. 374)
B- SÜRE (TMK M. 375)
C- HÜKMÜ
1- Elbirliği İle İşletme (TMK m. 376)
2- Yönetim ve Temsil
a- Genel Olarak (TMK m, 377)
b- Yöneticinin Yetkisi (TMK m. 378)
3- Ortak Mallar ve Kişisel Mallar (TMK m. 379)
D- ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ
1- Sebepleri (TMK m. 380)
2- Fesih Bildirimi, Ödemeden Aciz, Evlenme (TMK m. 381)
3- Ölüm (TMK m. 382)
4- Paylaşma Kuralları (TMK m. 383)
E- KAZANÇ PAYLI AİLE MALLARI ORTAKLIĞI
1- Konusu (TMK m. 384)
2- Özel Sona Erdirme Sebepleri (TMK m. 385)
3- AİLE YURDU (TMK m. 386-395)
A- GENEL OLARAK
B- AİLE YURDUNUN KURULMASI
1- Koşulları (TMK, m. 387)
2- Usul ve Şekil (TMK. m. 388-389)
a- İlân (TMK. m. 388)
b- Üçüncü Kişilerin Haklarının Korunması (TMK. m. 389)
c- Tapu Kütüğüne Şerh Verilmesi (TMK. m. 390)
C- AİLE YURDUNUN SONUÇLARI
1- Tasarruf Hakkının Sınırlanması (TMK. m. 391)
2- Kan Hısımlarının Aile Yurduna Alınması (TMK. m. 392)
3- Malikin Ödemede Acze Düşmesi (TMK. m. 393)
D- AİLE YURDUNUN SONA ERMESİ
1- Malikin Ölümü Hâlinde (TMK. m. 394)
2- Malikin Sağlığında (TMK. m. 395)