AİLE TOPLULUĞU HUKUKU (TMK m. 364-395)

AİLE TOPLULUĞU HUKUKU (TMK m. 364-395)

NAFAKA YÜKÜMLÜLÜĞÜ (TMK m. 364-366)
YARDIM NAFAKASI
KOŞULLARI
Usulüne Uygun Dava Açılmış Olmalıdır
Mirasçılıktaki Sıra Göz Önünde Tutulmalıdır
Nafaka Alacaklısına Bakmakta Olan Kurum Dava Açılabilir
Kurum, Masraflarını Nafaka Yükümlüsü Hısımlardan İsteyebilir
Yardım Edilmediği Takdirde Yoksulluğa Düşülecek Olmalıdır
Eğitimine Devam Eden Ergin Çocuk İsteyebilir
Öğrencinin Yeterli Geliri Bulunmamalıdır
Bakım Borcu Beklenilebilecek Süre Geçerlidir
Öğrenim Durumu Tespit Edilmelidir
Devam Mecburiyetinin Yokluğu Engel Değildir
Yüksek Lisans Yapan Ergin Çocuk İsteyebilir
Üniversite Sınavına Hazırlanan Ergin Çocuk İsteyebilir
Hısımlık İlişkisi Bulunmalıdır (TMK m. 364 f. I)
Üstsoy Yardım Nafakası Alabilir
Altsoy Yardım Nafakası Alabilir
Kardeşler Yardım Nafakası Alabilir
Refah İçinde Olan Kardeş Nafaka Yükümlüsüdür (TMK m. 364 f. II)
İstek Doğru Olarak Nitelendirilmelidir
KARARIN KAPSAMI
Dava Tarihinden İtibaren Verilmelidir
Ucu Açık Olarak Verilmelidir
MİKTARI
Miktarın Belirlenmesi
Gelirin Araştırılması
Gelirin Değerlendirilmesi
Bilirkişi İncelemesi
Çocuğun Özel Durumu
Miktarının Değiştirilmesi
İndirilmesi
Artırılması
Kaldırılması
Miktarının Ödenmesi
Biçimi
İrat Biçiminde Ödenmesi
Toptan Ödenmesi
Türü
Türk Parası Olarak
Ayın Olarak
Miktarın Gelecek Yıllara Yönelik Kararlaştırılması
YARGILAMA USULÜ
Görevli Mahkeme
Yetkili Mahkeme
Taraflar
Harç
Hüküm Fıkrası
Feragat
Tavzih
Vekalet Ücreti
Zamanaşımı
Kesin Hüküm
Islah
Temyiz
Karar Düzeltme
İcrası Geri Bırakılamaz
Yargılama Giderleri
Adli Tatilde Görülebilir