Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNA GÖRE ÖNLEM

1- GENEL OLARAK
A- Amaç
B- Kapsamı
C- Uygulama Alanında Yer Alan Kavramlar
1- Aile
2- Genel Kolluk Kuvvetleri
3- Hâkim
4- İzleme
5- Kanun
6- Şiddet
7- Şikâyet ve İhbar
8- Şikâyet ve İhbar Mercileri
9- Tedbir
2- AİLE İÇİ ŞİDDET, ŞİKAYET, İHBAR VE TEDBİRLER
A- Aile İçi Şiddet
1- Aynı Çatı Altında Yaşayan Eşlerden Birine Yönelik Şiddet
2- Aynı Çatı Altında Yaşayan Çocuğa Yönelik Şiddet
3- Aynı Çatı Altında Yaşayan Diğer Aile Bireylerinden Birine Yönelik Şiddet
4- Mahkemece Ayrılık Kararı Verilen ve Aynı Çatı Altında Yaşamayan Aile Bireylerinden Birine Yönelik Şiddet
5- Yasal Olarak Ayrı Yaşama Hakkı Olan ve Aynı Çatı Altında Yaşamayan Aile Bireylerinden Birine Yönelik Şiddet
6- Evli Olmalarına Rağmen Fiilen Ayrı Yaşayan Aile Bireylerinden Birine Yönelik Şiddet
B- Şikâyet
C- İhbar
D- Uygulanacak Tedbirler
1- Şiddete veya Korkuya Yönelik Söz ve Davranışlarda Bulunmama Tedbiri
2- Müşterek Evin Tahsisi Tedbiri.
3- Eve veya İşyerlerine Yaklaşmama Tedbiri
4- Eşyalara Zarar Vermeme Tedbiri
5- İletişim Araçları İle Rahatsız Etmeme Tedbiri
6- Silâh veya Benzeri Araçların Teslimi Tedbiri
7- Alkollü veya Uyuşturucu Madde Kullanarak Konuta veya İşyerine Gelmeme Tedbiri
8- Alkollü veya Uyuşturucu Maddeleri Kullanmama Tedbiri
9- Muayene ve Tedavi Tedbiri
3- YARGILAMA USULÜ
A- Görevli Mahkeme
B- Yetkili Mahkeme
C- Harç Alınmamalıdır
D- Tedbirlerin Süresi Belirlenmelidir
E- İhtarda Bulunulmalıdır
F- En Kısa Sürede Karar Verilmelidir
1- Duruşma Açılması Zorunlu Değildir
2- Kusur Araştırması Yapılması Zorunlu Değildir
3- Delillerin Toplanması Zorunlu Değildir
4- Adli Tatilde Görülebilir
G- Tedbir Nafakası Hükmedilebilir
H- Temyiz Yolu Kapalıdır
1- Tedbire İlişkin Karar Temyiz Edilemez
2- İtiraz Üzerine Verilen Yeni Karar da Temyiz Edilemez
3- Evli Olmayanlar Hakkında Verilen Karar Temyiz Edilebilir
4- TEDBİR KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ