Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİNDE BİRLİĞİN KORUNMASI (TMK m. 197)

1- GENEL OLARAK
A- Kavram
1- Ortak Kararla Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi
2- Ortak Olmayan Kararla Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi
a- Kişiliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi (TMK m. 197 f. I)
1- Cinsel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme
2- Fiziksel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme
3- Görsel Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme
4- Sosyal Sadakate Aykırı Davranışla Tehlikeye Düşme
b- Ekonomik Güvenliğin Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi (TMK m. 197 f.I)
c- Ailenin Huzurunun Ciddi Biçimde Tehlikeye Düşmesi (TMK m. 197 f.I)
d- Haksız Olarak Birlikte Yaşamaktan Kaçınma (TMK m. 197 f. III)
e- Ortak Hayatın Başka Sebeple Olanaksız Hale Gelmesi (TMK m. 197 f. IHI)
B- Ayrı Yaşamada Haklılık Önlem İsteyence İspatlanmalıdır
C- Kanunda Düzenlenen Önlemler Alınmalıdır
2- BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASININ ÖZELLİKLERİ
A- Genel Olarak
B- Nafaka Yükümlülüğü Asildir
C- Tereke Alacağına Dahildir
D- Eşitlik İlkesi Geçerlidir
1- Tedbir Nafakası Verilemeyecek Durumlar
a- Düzenli ve Yeterli Geliri Olan Eşe Tedbir Nafakası Verilemez
b- İsteyerek Çalışmayana Tedbir Nafakası Verilemez
2- Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Bulunmayan Durumlar
a- Çalışmayan, Malvarlığı ve Geliri Olmayan Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur
b- Askerde Olan Erkek Eşin Tedbir Nafakası Yükümlülüğü Yoktur
E- Kusur Kural Olarak Dikkate Alınamaz
F- Evlilik Dışı Birliktelik Varsa Verilemez
1- Başkası İle Yaşanıyor Olmalıdır
2- Ekonomik Destek Bulunmalıdır
3- Gereksinim Destekle Sonlanmalıdır
4- Ekonomik Birlik Oluşmalıdır
3- BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA İSTEK
A- İstek bağımsız dava ile yapılır
B- İstek Eş İçin Aşılamaz
C- İstek Çocuk İçin Aşılabilir
D- İstek Belirsiz İse
E- İsteğe Rağmen Karar Verilmedi İse
F- İstek yoksa Verilemez
G- İstenmedi Sonra İstendi İse
H- İstenmediği Açıklanmışsa
I- İsteğe Boşanma Davası Engel Olamaz
J- İstek Dışı Karar Verilemez
4- BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA SÜRE
A- Başlangıcı
B- Devamı
1- Ucu Açık Olarak Verilmelidir
2- İstek Varsa Sınırlı Süre Verilebilir
C- Sona Ermesi
1- Eşlerden Birinin Ölmesi
2- Ölüm Benzeri Durumun Gerçekleşmesi
3- Gaiplik Kararı Alınması
4- Boşanma Kararının Kesinleşmesi
5- Evliliğin İptali Kararının Kesinleşmesi
6- Sınırlı Sürenin Tamamlanması
7- Bağımsız Nafaka Davasından Feragat Edilmesi
8- Kaldırılmasına Karar Verilmesi
9- Çocuğun Ergin Olması
10- Ergin Olmayan Çocuğun Fiilen Ayrılması
5- BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASI KARARININ KAPSAMI
A- Miktarı
1- Gelirin Araştırılması
2- Giderin Araştırılması
3- Değerlendirme
a- Eşin Geliri Az İse
b- Eşin Geliri Varsa
c- Eşin Geliri Yoksa
d- Eşin Geliri Araştırılmadı İse
e- Eşlerin Geliri Eşit İse
f- Eşlerin Mesleği Varsa
g- Eşlerin Kabul Ettiği Miktar Varsa
4- Bilirkişi İncelemesi
B- Miktarının Değiştirilmesi
1- Değiştirme Şekli
a- İndirilmesi
b- Artırılması
c- Kaldırılması
1- Ekonomik Sebeplerle
2- Diğer Sebeplerle
2- Değiştirme Süresi
C- Ödenmesi
1- Biçimi
a- İrat Biçiminde Ödenmesi
b- Toptan Ödenmesi
2- Türü
a- Türk Parası Olarak
b- Ayın Olarak
D- Gelecek Yıllardaki Miktarının Kararlaştırılması
E- Faiz
6- BAĞIMSIZ TEDBİR NAFAKASINDA USUL
A- Görevli Mahkeme
B- Yetkili Mahkeme
C- Yargılama Usulü
1- Harç
2- Adli Tatilde Görülebilir
3- Feragat
a- Karardan Önce Feragat
b- Karardan Sonra Feragat
4- Tavzih
5- Zamanaşımı
6- Kesin Hüküm
7- Islah
8- İade
9- İcrası Geri Bırakılamaz
10- Yargılama Gideri
11- Vekalet Ücreti
12- İnfazı
a- İnfazı Olanaklı İse
b- İnfazı Olanaksız İse
13- Hüküm Fıkrası
a- Kime Verildiği Belli Olmalıdır
b- Niteliği Belli Olmalıdır
c- Başlangıcı ve Sonu Belli Olmalıdır
d- Ne Miktar Verildiği Belli Olmalıdır
e- Kısa Kararla Verildi Gerekçeli kararda Yazılmadı İse
f- Kısa Kararla Gerekçeli Karar Arasında Çelişki Olmamalıdır
14- Temyiz
15- Karar Düzeltme
16- Yabancılık Unsuru

KONUT VE EV EŞYASINDAN YARARLANMA İSTEMİ (TMK M. 197 F. II)

1- İstem Bulunmalıdır
A- Konuttan Yararlanma İstemi
B- Ev Eşyasından Yararlanma İstemi
2- Taraf Teşkili Yapılmalıdır
MALLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN ÖNLEM İSTEMİ (TMK M. 197 F. II)
ERGİN OLMAYAN ÇOCUĞA İLİŞKİN ÖNLEMLER (TMK M. 197 F. IV)
3- Ergin Olmayan Çocuğa Tedbir Nafakası Verilmesi
4- Ergin Olmayan Çocuğun Eşlerden Birine Bırakılması
5- Ergin Olmayan Çocukla Kişisel İlişki Kurulması