Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EŞLER BİRLİKTE YAŞARKEN PARASAL KATKIYI BELİRLEME: BİRLİĞİN GİDERLERİNE YARGISAL KATILMA (TMK m. 196)

1- KARŞILAŞTIRMA
A- Maddi Yardım Yükümlülüğü (TMK m. 185 f. III)
B- Birliğin Giderlerine Gönüllü Katılma (TMK m. 186 f. III)
C- Ayrı Yaşama İçin Tedbir Nafakası (TMK m. 197)
2- BİRLİĞİN GİDERLERİNE YARGISAL KATILMA (TMK M. 196)
A- Kavramsal Yeri
B- Koşulları
1- Eşler Birlikte Yaşıyor Olmalıdır (TMK m. 196 f. I)
a- Aynı Konutta Birlikte Yaşama
b- Anlaşmalı Ayrı Yaşama
2- Eşlerden Birinin İstemi Bulunmalıdır (TMK m. 196 f. I)
a- Geçmiş Bir Yıla Kadar İstenebilir
b- Gelecek Yıllar İçin İstenebilir
c- Geçmiş Bir Yıla Kadar ve Gelecek Yıllar İçin İstenebilir
3- Eşlerden Varsa Çalışması Dikkate Alınmalıdır (TMK m. 196 f. II)
a- İç Çalışma Belirlenmelidir
1- İç Çalışmanın Kapsamı
A- Ev İşlerini Görme
B- Çocuklara Bakma
C- Diğer Eşin İşinde Karşılıksız Çalışma
2- İç Çalışmanın Karşılığının Değerlendirilmesi
b- Dış Çalışma Dikkate Alınmalıdır
1- Eşlerden Birinin Dış Çalışması Varsa
2- Eşlerden İkisinin Dış Çalışması Varsa
4- Eşlerden Gelir ve Giderleri Belirlenmelidir
5- Eşlerin Katkı Payı Belirlenmelidir (TMK m. 196 f. I)
C- Katılma Payının Değiştirilmesi
1- Katılma Payını Değiştirme Koşulları
2- Katılma Payını Değiştirmenin Sonuçları