Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

EŞLERİN EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİLİ (TMK m. 188-191)

1- GENEL OLARAK
A- Ailenin İhtiyaçları İçindir
B- Her Türlü Hukuki İşlemi Kapsar
C- Müteselsilen Sorumluluk Esası Geçerlidir
D- Kişiye Sıkı Sıkıya Bağlıdır
E- Mal Rejimi Sözleşmesiyle Değiştirilemez
F- Dava Konusu Yapılabilir
2- BİRLİĞİ TEMSİL KOŞULLARI
A- Tam Fiil Ehliyeti Bulunmalıdır (TMK m. 10)
1- Ayırt Etme Gücüne Sahip Olunmalıdır
2- Kısıtlı Olunmamalıdır
3- Yasal Temsilci Tarafından Kullanılamaz
B- Birlikte Yaşanıyor Olmalıdır (TMK m. 185 f. III)
1- Kural Olarak
2- Birlikte Yaşamaya Ara Verilmişse
3- Birlikte Yaşamaya Yeniden Başlanılmışsa
C- Sürekli İhtiyaçlar İçin Kullanılmalıdır
1- Sürekli İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi (TMK m. 188 f. I)
a- Sürekli İhtiyaç Kavramı
1- Günlük İhtiyaç
2- Olağan İhtiyaç
3- Sıklığı Önemsiz İhtiyaç
4- Ortaklığı Önemsiz İhtiyaç
b- Sürekli İhtiyacın Kapsamı
1- Kültürel İhtiyaçlar
2- Fiziksel İhtiyaçlar
3- Çevresel İhtiyaçlar
c- Sürekli İhtiyacın Sınırı
1- Ekonomik Durum
2- Yaşam Tarzı
3- Yöresel Durum
d- Sürekli İhtiyaçlarda Sağlanan Yetkiler
1- İşlem Yapan Eşin Yetkisi
2- Adına İşlem Yapılan Eşin Yetkisi
e- Sürekli Olmayan İhtiyaçlarda Temsil Yetkisi (TMK m. 188 f. II)
1- Yetkili Kılınma
A- Diğer Eş Tarafından Yetkili Kılınma (TMK m. 188 f. II b. 1)
1- Yetki Verme Zamanı
2- Yetki Verme Şekli
3- Yetki Verme Kapsamı
a- Süreli Yetki Verme
b- Sınırlı Yetki Verme
B- Hakim Tarafından Yetkili Kılınma / Birliği Temsile Yetkili Kılınma Davası (TMK m. 188 f. II b.I)
1- Yetki Verme Zamanı
2- Yetki Verme Koşulu
a- İstek Bulunmalıdır
b- Müteselsil Sorumluluk İhtiyacı Bulunmalıdır
c- Yetki Verme Kararı
1- Süresi Belirlenmelidir
2- Kapsamı Belirlenmelidir
2- Olağanüstü Durumların Gerçekleşmesi (TMK m. 188 f. II b. 2)
A- Gecikmede Sakınca Bulunması
B- Diğer Eşin Hasta Olması
C- Diğer Eşin Başka Yerde Olması
D- Benzeri Sebeplerin Gerçekleşmesi
3- EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİLE İLİŞKİN SORUMLULUK HÜKÜMLERİ
A- Eşler Arası Sorumluluk
1- Kural Olarak
2- Yetki Aşımı Varsa
3- Mükerrer İşlem Varsa
B- Üçüncü Kişiler Karşı Sorumluluk
1- Birliği Temsil Yetkisinin Kullanıldığı Hallerde (TMK m. 189 f. I)
2- Birliği Temsil Yetkisi Bulunmaksızın Yapılan İşlemlerde (TMK m. 189 f. II)
a- Kural Olarak
b- Temsil Yetkisinin Anlaşılamayacak Şekilde Aşılması
4- EVLİLİK BİRLİĞİNİ TEMSİL YETKİSİNDE DEĞİŞİKLİK
A- Temsil Yetkisinin Kaldırılması veya Sınırlanması Davası (TMK m. 190)
1- Koşulları (TMK m. 190 f. I)
a- Temsil Yetkisi Aşılmış Olmalıdır
b- Temsil Yetkisinin Kullanılmasında Yetersiz Kalınmalıdır
c- Diğer Eşin İstemi Bulunmalıdır
2- Duyurulması
a- Kişisel Duyuruyla Bildirim (TMKm. 190 f.I)
b- Hakim Kararıyla İlan Edilme (TMK m. 190 f. II)
B- Temsil Yetkisinin Geri Verilmesi Davası (TMK m. 191)
1- Koşullar Değişmiş Olmalıdır (TMK m. 191 f.I)
2- Eşlerden Birinin İstemi Bulunmalıdır (TMK m. 191 f. I)
3- Hakim Karan Bulunmalıdır (TMK m. 191 f. I)
4- İlk Karar İlan Edilmiş İse Değişiklik de İlan Olunmalıdır (TMKm. 191 f. II)