Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EVLENME ENGELLERİ (TMK M. 129-133)

1- Kesin Evlenme Engelleri
A- Mevcut Evlilik (TMK m. 130,145 b. 1)
1- Genel Olarak
2- Yeniden Evlenme (TMK m. 130)
a- Ölüm Sebebiyle
b- Boşanma Sebebiyle
c- Butlan Sebebiyle
3- Gaibin Eşinin Evlenmesi (TMK m. 131)
B- Ayırt Etme Gücünden Sürekli Yoksunluk (TMK m. 125, 145 b. 2)
C- Akıl Hastalığı (TMK m. 133, 145 b. 3)
D- Hısımlık (TMK m. 129, 145 b. 4)
1- Kan Hısımlığı (TMK m. 129 b. 1, 145 b. 4)
a- Biri Diğerinden Gelenler (Üstsoy-Altsoy)
1- Üstsoy Kan Hısımlığı
2- Altsoy Kan Hısımlığı
b- Ortak Bir Kökten Gelenler (Yansoy)
1- Tam Kan Yansoy Kan Hısımlığı
2- Yarım Kan Yansoy Kan Hısımlığı
2- Kayın Hısımlığı (TMK m. 129 b. 2, 145 b. 4)
a- Genel Olarak
b- Altsoy ve Üstsoy Kayın Hısımlığı
c- Yansoy Kayın Hısımlığı
3- Evlatlık İlişkisi (TMK m. 129 b. 3 145 b. 4)
a- Evlat edinen ile Evlatlık Arasında
b- Evlat Edinen veya Evlatlık İle Diğerinin Eşi Arasında
c- Evlat Edinen veya Evlatlık İle Diğerinin Altsoyu Arasında
2- Kesin Olmayan Evlenme Engelleri
A- Bazı Bulaşıcı Hastalıklar
B- Kadın İçin Bekleme (İDDET) Süresi (TMK m. 132)
1- Genel Olarak
2- Bekleme (İDDET) Süresinin Sınırları
a- Bekleme (İDDET) Süresinin Başlangıcı
b- Bekleme (İDDET) Süresinin Sona Ermesi (TMK m. 132 f. II)
3- Bekleme (İDDET) Süresinin Kaldırılması Davası (TMK m. 132 f. III)
a- Koşulları
b- Gebe Olunmadığının Anlaşılması
c- Eşlerin Yeniden Birbiriyle Evlenmek İstemesi
4- İddet Süresinin Kaldırılması Davası Usul Hükümleri
a- Görevli Mahkeme
b- Yetkili Mahkeme
c- Davacı
d- Davalı
C- Yabancı Uyruklu Kadın İçin Bekleme / iddet Süresi
1- Açık Düzenleme Varsa
2- Açık Düzenleme Yoksa
D- Askeri Öğrencilik