Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EVLENMENİN MADDİ KOŞULLARI (TMK m. 124-133)

1- EVLENME EHLİYETİNİN BULUNMASI (TMK M. 124-128)
A- Genel Olarak
1- Evlenme Ehliyeti
a- Kişiye Özgü Evlenme Ehliyeti
1- Genel Evlenme Ehliyeti
2- Özel Evlenme Ehliyeti
b- Türe Özgü Evlenme Ehliyeti
1- Tam Ehliyetliler
2- Tam Ehliyetsizler
3- Sınırlı Ehliyetliler
4- Sınırlı Ehliyetsizler
2- Evlenme Erginliği
a- Olağan Evlenme Erginliği
b-  Olağan dışı Evlenme Erginliği
B- Evlenme Yaşı (TMK m. 124)
1- Olağan Evlenme Yaşı (TMK m.124 f.I)
a- Evlenme Yaşı Alt Sınırı
b- Evlenme Yaşı Üst Sınırı
c- Evlenme Yaşı Mukayesesi
1- Erkek İçin
2- Kadın İçin
2- Olağan Dışı Evlenme Yaşı (TMK m. 124 f. II)
a- Genel Olarak
b- Olağan Dışı Evlenmeye İzin Davası (TMK m. 124 f. II)
1- Olağan Dışı Evlenmeye izin Davası Koşulları
A- İzin istenilen Onaltı Yaşını Tamamlamış Olmalıdır
B- Olağanüstü Durum ve Pek Önemli Bir Sebep Olmalıdır
C- Evlenme Olgunluğuna Sahip Olunmalıdır
D- Olanak Varsa Yasal Temsilci Dinlenmelidir
E- Belli Kişi İle Evlenme İzni Verilebilir
2- Usul Hükümleri
A- Görevli Mahkeme
B- Yetkili Mahkeme
C- Davacı
D- Davalı
E- Evrak Üzerinde Karar Verilemez
c- Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması
1- Olağan Dışı Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması
2- Olağan Evlenme Yaşının Altında Evlilik Yapılması
C- Ayırt Etme Gücü (TMK m. 125)
1- Nisbi Kavramdır
2- Psikolojik Kavramdır
3- Biyolojik Kavramdır
4- Cevap Anında Bulunmalıdır
5- Yoksunluğun Etkisi Farklıdır
a- Sürekli Yoksunluk
b- Geçici Yoksunluk (TMK m. 148)
D- Yasal Temsilcinin İzni
1- Evlenmeye İznin Verilmesi
a- İzin Konusu Olanlar (TMK m. 126-127)
1- Küçükler (TMK m. 126)
2- Kısıtlılar (TMK m. 127)
b- İzin Verilme Usulü
1- İznin Şekli (TMK m. 136)
2- İznin Zamanı (TMK m. 137 f. I)
3- İznin İncelenmesi(TMK m. 137 f. II)
4- Redde İtiraz Davası (TMK m, 138 f. I)
2- Evlenmeye İznin Verilmemesi
a- Açıklanan İrade
1- Sınırlı Ehliyetsizin Açıklaması
2- Yasal Temsilcinin Açıklaması
b- Olağan Evlenmeye İzin Davası (TMK m. 128)
1- Olağan Evlenmeye İzin Davası Koşulları
A- İzin İstenilen Onyedi Yaşını Tamamlamış ya da Ergin Olup Kısıtlanmış Olmalıdır
B- Yasal Temsilci Evlenmeye İzin Vermemiş Olmalıdır
C- Haklı Sebep Olmadan İzin Verilmemiş Olmalıdır
D- Belli Kişi İle Evlenme İzni Verilebilir
2- Olağan Evlenmeye İzin Davası Usul Hükümleri
A- Görevli Mahkeme
B- Yetkili Mahkeme
C- Davacı
D- Davalı
E- Evrak Üzerinde Karar Verilemez
F- Ergin Olma Davayı Konusuz Bırakır