Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

GEÇERSİZ EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ

1- EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN YOKLUĞU
A- Kavram
1- İşlem Kendiliğinden Hükümsüzdür
2- Yokluğun Tespiti Davası Açılabilir
B- Tescil Yapılmışsa
1- Nüfus Kaydının Silinmesi
2- Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası
C- Usul Hükümleri
1- Davacı
2- Dava Süresi
2- EVLÂTLIK İLİŞKİSİNİN KALDIRILMASI (TMK M. 317-319)
A- Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Sebepleri
1- Rızanın Bulunmaması (TMK m. 317)
2- Esasa İlişkin Diğer Noksanlıkların Bulunması (TMK m. 318 f. I)
a- Evlât Edinenin Koşullarının Gerçekleşmemesi
1- En Az Yaş Koşulunun Gerçekleşmemesi
A- Birlikte Evlât Edinmede Yaş Seçenek Koşulu (TMK m. 306 f. II)
B- Üvey Evlât Edinmede Yaş Seçenek Koşulu (TMK m. 306 f. III)
C- Tek Başına Evlat Edinmede Yaş Koşulu (TMK m. 307 f. I)
2- Evlilik Süresi Koşulunun Gerçekleşmemesi
A- Birlikte Evlât Edinmede Evlilik Süresi Seçenek Koşulu (TMK m. 306 f. II)
B- Üvey Evlât Edinmede Evlilik Süresi Seçenek Koşulu(TMK m. 306 f. III)
3- Evlât Edinenin Diğer Çocuklarının Yararlarının Zedelenmesi (TMK m. 305 f. II)
4- İstisna Koşulu Olmadan Tek Başına Evlât Edinme (TMK m. 307 f. II)
5- Altsoyunun Açık Muvafakati Olmadan Ergin veya Kısıtlıyı Evlât Edinme (TMK m. 313 f. I)
6- Başka Amaçla Evlât Edinme
b- Evlât Edinilenin Koşullarının Gerçekleşmemesi
1- Evlât Edinmenin Küçüğün Yararına Bulunmaması (TMK m. 305 f. II)
2- Daha Önce Evlât Edinilmiş Olma
3- Ölmesine Rağmen Evlât Edinilme
c- Ortak Koşullarının Gerçekleşmemesi
1- Bakım ve Eğitim Koşulu (TMK m. 305 f. I – 313 b. 1-2)
2- Yaş Farkının Gerçekleşmemesi (TMK m. 308 f. I)
3- Usule İlişkin Noksanlıkların Bulunması (TMK m. 318 f. II)
a- Evlât Edinme Kararının Görevli Olmayan Mahkemece Verilmesi
b- Evlât Edinme Kararının Yetkili Olmayan Mahkemece Verilmesi (TMK m. 315 f. I)
c- Evlât Edinmeye Rızanın Yetkili Olmayan Mahkemeye Verilmesi (TMK m. 309 f. II)
d- Evlât Edinenin Dinlenilmemesi (TMK m. 316f. I)
e- Evlât Edinilenin Dinlenilmemesi (TMK m. 316 f. I)
f- Kapsamlı Araştırma Yapılmaması (TMK m. 316 f. I II)
g- Evlât Edinenin Altsoyunun Düşüncesinin Alınmaması (TMK m. 316 f. III)
h- Gerektiğinde Uzmanların Görüşünün Alınmaması (TMK m. 316 f. I)
B- Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılması Usulü
1- Görevli Mahkeme
2- Yetkili Mahkeme
3- Davacı
4- Davalı
a- Kural Olarak
b- Evlâtlık Tarafından Açılıyorsa
c- Evlât Edinen Tarafından Açılıyorsa
d- Çocuğa Kayyım Atanmalıdır
5- Yargılamanın İadesi
6- Davadan Feragat
C- Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılmasının İstenememesi
1- Noksanlıkların Ortadan Kalkması {TMK m. 318 f. II)
2- Evlâtlığın Menfaatini Ağır Biçimde Zedeleyecek Olması (TMK m. 318 f. II)
3- Hak Düşürücü Sürenin Geçmiş Olması (TMK m. 319)
4- Hakkın Kötüye Kullanılması (TMK m. 2)
D- Evlâtlık İlişkisinin Kaldırılmasının Sonuçları
1- Genel Olarak
2- Velâyet
3- Yasal Mirasçılık Sıfatı
4- Hısımlık İlişkisi
5- Soyadı
6- Bildirim ve Tescil