Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

KOCANIN BABA OLDUĞU KABULU – KOCANIN BABALIĞI KARİNESİ (TMK m. 285)

1- KOCANIN BABALIĞI KARİNESİ (TMK m. 285 f. I)
A- EVLİLİK İÇİNDE DOĞMUŞ OLMA
1- Bir Evlilik Bulunmalıdır
2- Doğum Evlilik İçinde Gerçekleşmelidir
a- Asgari Süre Yoktur
b- Ayrı Yaşama Durumu
c- Kocanın Gaipliği
B- EVLİLİK İÇİNDE ANA RAHMİNE DÜŞMÜŞ BULUNMA
1- Süre Evliliğin Sona Ermesinden Başlar
a- Ölüm ve Ölüm Karinesi
b- Eşlerden Birinin Gaipliği
c- Eşlerden Birinin Cinsiyet Değiştirmesi
d- Boşanma
e- Evlenmenin Hükümsüzlüğü/Butlanı
2- Doğum Üç Yüz Gün İçinde Gerçekleşmelidir
a- Karinelerin Çakışması (TMK m. 290)
b- Üç Yüz Gün İçinde İki Doğum
c- Çocuğun Ana Rahminde Üç Yüz Günden Fazla Kalması (TMK m. 285 f. II)