Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

SONRADAN EVLENMEYLE SOYBAĞININ KURULMASI (TMK m. 292-294)

1- SONRADAN EVLENMEYLE SOYBAĞININ KURULMASI (TMK m. 292-294)
A- GENEL OLARAK
B- KOŞULLARI
1- Evlenme Usulüne Uygun Yapılmış Olmalıdır
2- Çocuk, Doğuran Kadın İle Genetik Babanın Cinsel İlişkisinden Dünyaya Gelmiş Olmalıdır
3- Çocuk, Doğuran Kadının Zinası Ürünü Olmamalıdır
C- HÜKÜMLERİ
1- Bildirimin Yapılmaması Soybağmın Kurulmasını Engellemez
2- Soybağının Kurulması Kendiliğinden Olur
3- Soybağının Kurulması Süreye Bağlı Değildir
4- Özel Durumlar
a- Çocuklar Evlenmeden Önce Ölmüşse
b- Çocuklar Evlenmeden Önce Evlât Edinilmişse
1- Genetik Baba Evlât Edinmişse
2- Üçüncü Kişiler Evlât Edinmişse
c- Çocuk Genetik Baba Tarafından Tanınmışsa
d- Evlenmeden Önce Babalık Hükmü Elde Edilmişse
D- GEÇMİŞE ETKİSİ