Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

SOYBAĞININ HÜKÜMLERİ (TMK m. 321-334)

1- ÇOCUĞUN ÖZADI (TMK m. 339 f. V)
A- AD KAVRAMI
1- Taşınması Zorunlu Adlar
a- Özad
b- Soyadı
2- Taşınması Zorunlu Olmayan Adlar
a- Takma Ad
b- Lakap
B- ÖZADIN KAZANILMASI
1- Soybağı Kurulmamış Çocuğun Özadını Kazanması
a- Baba İle Soybağı Kurulmamış Çocuğun Özadı
b- Hem Baba Hem Ana İle Soybağı Kurulmamış Çocuğun Özadı
c- Soybağı Reddedilen Çocuğun Özadı
2- Soybağı Kurulmuş Çocuğun Özadını Kazanması
a- Ana ve Baba Evli İse Çocuğun Özadı (TMK m. 339 f. V)
1- Evlilik Devam Ederken Doğan Çocuğun Özadı (TMK m. 285 f.I)
2- Evliliğin Sona Ermesinden Başlayarak Üçyüz Gün İçinde Doğan Çocuğun Özadı (TMK m. 285 f. I)
3- Evliliğin Sona Ermesinden Başlayarak Üçyüz Gün Geçtikten Sonra Doğan Çocuğun Özadı (TMK m. 285 f. II)
4- Sonradan Evlenmeyle Soybağı Kurulan Çocuğun Özadı (TMK m. 292)
5- Ana ve Babadan Biri Ölen Çocuğun Özadı
6- Ana ve Babadan Birinin Gaipliğine Karar Verilen Çocuğun Özadı (TMK m. 285 f. III)
7- Ana ve Babasından Birinin Ayırt Etme Gücünü Yitirdiği Çocuğun Özadı
b- Ana ve Baba Evli Değilse Çocuğun Özadı
c- Evlâtlığın Özadı (TMK m. 314 f. III)
2- ÇOCUĞUN SOYADI (TMK m. 321)
A- SOYADI KAVRAMI
1- Soyadı Tanımı
2- Soyadının Kullanılması
a- Kullanma Şekli
b- Kullanma Zorunluluğu
c- Kullanılamayan Soyadları
B- SOYBAĞI KURULMAMIŞ ÇOCUĞUN SOYADI
1- Baba İle Soybağı Kurulmamışsa
2- Hem Baba Hem Ana İle Soybağı Kurulmamışsa (5490 SK m. 19 f. III)
3- Soybağı Reddedilen Çocuk
C- SOYBAĞI KURULMUŞ ÇOCUĞUN SOYADI
1- Ana ve Baba Evli İse
a- Kural: Ailenin (Kocanın/Babanın) Soyadını Taşır (TMK m. 321 c. 1)
1- Evlilik Devam Ederken Doğan Çocuğun Soyadı (TMK m. 285 f. I)
2- Evliliğin Sona Ermesinden Başlayarak Üçyüz Gün İçinde Doğan Çocuğun Soyadı (TMK m. 285 f. I)
3- Evliliğin Sona Ermesinden Başlayarak Üçyüz Gün Geçtikten Sonra Doğan Çocuğun Soyadı (TMK m. 285 f. II)
4- Kocanın Gaipliğine Karar Verilmesi Hâlinde Çocuğun Soyadı (TMK m. 285 f. III)
5- Sonradan Evlenmeyle Soybağı Kurulan Çocuğun Soyadı (TMK m. 292)
b- İstisna: Ailenin (Kocanın/Babanın) Soyadını Taşıyamamak
1- Evlât Edinilme Sebebiyle
2- Babasının Soyadının Değişmesi Sebebiyle
A- Babanın Soyadının Evlât Edinilmesi Sebebiyle Değişmesi (TMK m. 314 f. III)
B- Babanın Soyadının Haklı Sebeple Değişmesi (TMK m. 27 f. I)
3- Kadının Evlenmesi Sebebiyle (TMK m. 187c. 1)
2- Ana ve Baba Evli Değilse
a- Tanınan Çocuklar (5490 SK m. 28 f. IV)
1- 29.4.2006 Öncesi Tanınan Çocuklar (5490 SK m. Geçici Madde. 5)
2- 29.4.2006 Sonrası Tanınan Çocuklar (NHKUİY m. 109)
b- Babalığa Hüküm Kararı Alınan Çocuk
1- 29.4.2006 Öncesi Babalığa Hüküm Kararı Alınan Çocuklar (5490 SK m. Geçici Madde. 5)
2- 29.4.2006 Sonrası Babalığa Hüküm Kararı Alınan Çocuklar (NHKUİY m. 103)
3- ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ VE İTİRAZ
A- ADIN DEĞİŞTİRİLMESİ
1- Haklı Sebepler Bulunmalıdır (TMK m. 27 f. I)
a- Başka Adla Tanınıyor Olmak
b- Kötü Şöhreti Çağrıştırıyor Olmak
c- Küçültücü Olmak
d- Ekonomik Zorunluluk Olmak
e- Dini Değiştirmiş Olmak
f- Uyruğu Değiştirmiş Olmak
g- Diğer Sebepler
2- Mahkeme Kararı Bulunmalıdır (TMK m. 27 f. I)
3- Adın Değiştirilmesi Usulü
a- Görevli Mahkeme
b- Yetkili Mahkeme
c- Davacı
1- Hak Sahibi Kişi
A- Tam Ehliyetli Olması
B- Sınırlı Ehliyetli Olması
C- Sınırlı Ehliyetsiz Olması
D- Tam Ehliyetsiz Olması
2- Cumhuriyet Savcısı
d- Davalı
e- Dava Süresi
4- Adın Değiştirilmesinin Sonuçları
a- Adın Değiştirildiği İlân Olunur (TMK m. 27 f. II)
b- Adın Değiştirildiği Nüfus Siciline Kayıt Olunur (TMK m. 27 f. II)
c- Ad Değişmekle Kişisel Durum Değişmez (TMK m. 27 f. III)
B- ADIN DEĞİŞTİRİLMESİNE İTİRAZ (TMK M. 27 F. IV)
1- Adın Değiştirilmesinden Zarar Görülmüş Olmalıdır
2- Mahkeme Kararı Bulunmalıdır
3- Adın Değiştirilmesine İtiraz Usulü
a- Görevli Mahkeme
b- Yetkili Mahkeme
c- Davacı
d- Davalı
e- Dava Süresi
4- İtirazın Kabulünün Sonuçları
a- Adın Değiştirildiği İlân Olunur
b- Adın Değiştirildiği Nüfus Siciline Kayıt Olunur
c- Ad Değişmekle Kişisel Durum Değişmez
4- ÇOCUK İLE KARŞILIKLI YÜKÜMLÜLÜKLER (TMK m. 322)
A- YARDIM ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
1- Maddî Yardım Yükümlülüğü
2- Manevî Yardım Yükümlülüğü
B- SAYGI GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
C- ANLAYIŞ GÖSTERME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
D- AİLENİN ONURUNU GÖZETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ
5- ÇOCUK İLE KİŞİSEL İLİŞKİ (TMK m. 323-326)
A- ANA VE BABA İLE KİŞİSEL İLİŞKİ
1- Kural (TMK m. 323)
a- Velayeti Altında Bulunmayan Çocuk İle Kişisel İlişki
1- Çocuk Başkasının Velayeti Altında Bulunuyorsa
2- Çocuk Vesayet Altında Bulunuyorsa
b- Velayeti Kendisine Bırakılmayan Çocuk İle Kişisel İlişki
1- Boşanma Sebebiyle (TMK m. 336 f. III)
2- Ayrılık Kararı Sebebiyle (TMK m. 182)
3- Evliliğin Butlanına Karar Verilmesi Sebebiyle (TMK m. 157 f. II)
4- Velayetin Geçici Olarak/Tedbiren Verilmesi Sebebiyle (TMK m. 336 f. II)
5- Velayetin Kaldırılması Sebebiyle (TMK m. 348)
6- Velayetin Değiştirilmesi Sebebiyle (TMK. m. 349)
7- Aile Yanına Yerleştirme Sebebiyle (TMK m. 347 f. I)
8- Bir Kuruma Yerleştirme Sebebiyle (TMK m. 347 f. I)
9- Ortak Hayata Son Verilmesi Sebebiyle (TMK m. 336 f. II)
10- Ayrılık Hâlinin Gerçekleşmesi Sebebiyle (TMK m. 336 f. II)
2- Sınırları (TMK m. 324)
a- Çocuğun Huzurunun Tehlikeye Girmesi
1- Çocuğun Huzurunun Tehlikeye Girmeyeceğinin Anlaşılması
2- Çocuğun Huzurunun Tehlikeye Gireceğinin Anlaşılması
b- Hakların Yükümlülüklere Aykırı Olarak Kullanılması
1- Diğerinin Çocuk İle Kişisel İlişkisini Zedelemesi
2- Çocuğun Eğitilmesini Engellemekten Kaçınmaması
3- Çocuğun Yetiştirilmesini Engellemekten Kaçınmaması
c- Çocuk İle Ciddî Olarak İlgilenilmemesi
d- Diğer Önemli Sebeplerin Bulunması
3- Yaptırımları
a- Kişisel İlişki Kurma Hakkının Reddedilmesi
b- Kişisel İlişki Kurma Hakkının Sona Erdirilmesi
B- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE KİŞİSEL İLİŞKİ (TMK M. 325)
1- Koşulları (TMK m. 325 f. I)
a- Olağanüstü Hâllerin Bulunması
b- Çocuğun Menfaatine Uygun Düşmesi
2- Kişisel İlişki Kurulmasını İsteme Hakkı Olan Kişiler (TMK m. 325 f. I)
a- Hısımlar İle Kişisel İlişki
1- Büyük Ana, Büyük Baba İle Kişisel İlişki
2- Amca, Dayı, Hala, Teyze İle Kişisel İlişki
A- Amca İle Kişisel İlişki
B- Dayı İle Kişisel İlişki
C- Hala île Kişisel İlişki
D- Teyze İle Kişisel İlişki
3- Diğer Hısımlar İle Kişisel İlişki
b- Diğer Kişiler İle Kişisel İlişki
3- Sınırları (TMK m. 325 f. II)
a- Çocuğun Huzurunun Tehlikeye Girmesi
b- Hakların Yükümlülüklere Aykırı Olarak Kullanılması
1- Diğerinin Çocuk İle Kişisel İlişkisini Zedelemesi
2- Çocuğun Eğitilmesini Engellemekten Kaçınmaması
3- Çocuğun Yetiştirilmesini Engellemekten Kaçınmaması
c- Çocuk İle Ciddî Olarak İlgilenilmemesi
d- Diğer Önemli Sebeplerin Bulunması
6- ÇOCUĞUN BAKIM VE EĞİTİM GİDERLERİNİ KARŞILAMA (TMK m. 327-334)
A- KAPSAMI (TMK M. 327)
1- Ana ya da Babanın Haklılığı Aranmamalıdır
2- Soybağı İlişkisi Bulunmalıdır
3- Çocuğun Mallarından Sarfedebilme Mümkündür (TMK m. 327 f. II)
a- Ana ve Baba Yoksul Olmalıdır
b- Çocuğun Özel Durumu Olağanüstü Harcamalar Yapılmasını Gerektirmelidir
c- Olağan Dışı Herhangi Bir Sebebin Varlığı Bulunmalıdır
d- Hâkimin İzni Alınmalıdır
B- ANA VE BABANIN BAKIM BORCUNUN SÜRESİ (TMK M. 328)
1- Kural Olarak (TMK m. 328 f, I)
2- Çocuk Ergin Olduğu Halde Eğitimi Devam Ediyorsa (TMK m. 328 f. II)
C- MİKTARI
1- Ölçüt (TMK m. 330 f. I)
a- Çocuk Açısından Ölçüt
b- Ana ve Baba Açısından Ölçüt
2- Ödeme Şekli
a- Her Ay Peşin Ödeme (TMK m. 330 f. II)
b- İstek Varsa Gelecek Yıllardaki Miktarı Belirleme (TMK m. 330 f. III)
3- Durumun Değişmesi (TMK m. 331)
D- USUL HÜKÜMLERİ (TMK M. 329)
1- Genel Olarak
2- Dava Açabilecekler
a- Küçüğe Fiilen Bakan Ana ve Baba
1- Ana ve Baba Evli Değilse
2- Ana ve Baba Evli İse
b- Kayyım
c- Vasi
d- Ayırt Etme Gücüne Sahip Olan Küçük
E- GEÇİCİ ÖNLEMLERİN ALINMASI (TMK M. 332-334)
1- Dava Süresince Önlem Alınması (TMK m. 332 f. II)
2- Soybağının Tespit Edilmesi (TMK m. 332 f. II)
a- Nafakanın Depo Edilmesi
b- Nafakanın Geçici Ödenmesi
3- Babalık Davasıyla Birlikte Nafaka İstenmesi (TMK m. 333)
F- GÜVENCE VERİLMESİ (TMK M. 334)
1- Aynî ve Kişisel Güvence
2- Diğer Güvenceler