Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ

1- SONRADAN EVLENMEYLE SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ (TMK m. 294)
A- KAVRAM
1- Kocanın Baba Olmadığı İtirazı; Sonradan Evlenmeyle Soybağının Kurulmasına İtiraz Davası (TMK m. 294)
2- Kesin Hükümsüzlük İtirazı: Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası (TMK m. 39)
B- USUL HÜKÜMLERİ
1- Taraflar
a- Davacılar
1- Ana Babanın Yasal Mirasçıları (TMK m. 294 f. I)
A- Mirasçılık Çıkarının Zedelenmesi Gerekmez
B- Kişiye Sıkı Biçimde Bağlı Bir Hak Değildir
C- Dava Açma Hakkı Bağımsızdır
D- Ana veya Babanın Ölümü Şart Değildir
E- Atanmış Mirasçılar Dava Açamaz
2- Cumhuriyet Savcısı (TMK m. 294 f. I)
3- Çocuk (TMK m. 294 f. I)
4- Çocuğun Altsoyu (TMK m. 294 f. II)
A- Çocuk Ölmüş Olabilir
B- Çocuk İçin Ölüm Karinesi Uygulanmış Olabilir
C- Çocuk Ayırt Etme Gücünü Sürekli Olarak Kaybetmiş Olabilir
5- İrade Sakatlığı Varsa Ana Baba
6- Genetik Babanın Davacı Olabilmesi Tartışması
A- Baştan Düzgün Soybağı İlişkisi Varsa
B- Düzgün Olmayan Soybağı İlişkisi Varsa
C- Soybağı İlişkisi Yoksa
b- Davalılar
1- Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan Davada
2- Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan Davada
3- Çocuk Tarafından Açılan Davada
4- Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan Davada
5- İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan Davada
2- Yetkili ve Görevli Mahkeme
a- Yetkili Mahkeme
b- Görevli Mahkeme
3- Dava Süresi (TMK m. 294 f. III, 300)
a- Ana Babanın Yasal Mirasçıları Tarafından Açılan Davada (TMK m. 294 f. III, 300 f. II, IV)
b- Cumhuriyet Savcısı Tarafından Açılan Davada (TMK m. 294 f. III, 300 f. II, IV)
c- Çocuk Tarafından Açılan Davada
1- Çocuk Ergin İse (TMK m. 294 f. III, 300 f. II)
2- Çocuk Ergin Değil İse (TMK m. 294 f. III, 300 f. III)
d- Çocuğun Altsoyu Tarafından Açılan Davada (TMK m. 294 f. III, 300 f. II)
e- İrade Sakatlığında Ana Baba Tarafından Açılan Davada
C- İSPAT
1- Ana Yönünden
2- Baba Yönünden
2- ÖZEL KANUNA GÖRE SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ
A- KAVRAM
B- ÖZEL KANUNA GÖRE SOYBAĞININ KURULMASINA İTİRAZ USULÜ
1- Soybağının Kurulmasından Önce İtiraz
2- Soybağının Kurulmasından Sonra İtiraz
C- SONUÇLARI