Aile Hukuku Olması gereken ilkeler – Kendisi Olma ilkesi

0
229

Aile Hukuku Olması gereken ilkeler – Kendisi Olma İlkesi

Aile Hukuku kendisi olmayı becerebildiği ölçüde gelişebilir. Doğru çözümler üretebilir. Bu sebeple Aile Hukukunun olması gereken ilkelerinden bir diğeri düşüncemize göre kendisi olma ilkesi olmalıdır.

Aile Hukukunun kendisi gibi olabilmesi için;

  • Kendi malzemesini oluşturması,
  • Kendi malzemesine sahip çıkması,
  • Kendi malzemesini kullanması,
  • Kendi malzemesine kendisi sınırlama getirebilmesi gereklidir.

Aile Hukuku kendisi gibi olmadığı sürece kısırlaşma durumunda kalacaktır. Kısırlaşma olgusuna örnek verebilirim;

TMK. m. 194 f.I hükmüne göre aile konutunun maliki olan eş aile konutunu eşinin rızasını almadan devredemez.

Aile konutunun maliki olan eş aile konutunu eşinin rızasını almadan devrederse ne olacaktır? Hiçbir şey olmayacaktır. Farkında olunmasını isterim ki aile konutu gibi Aile Hukukunun temel kavramı olan bir malzemeye ilişkin çekişme ne yazık ki Aile Hukuku kuralları ile değil de Eşya Hukuku kuralları ile çözümlenmiştir.

Çekişme bütün Karşı oylara rağmen Eşya Hukuku kuralları (TMK m. 1023.) çözümlenmeye kalkışılarak sonuçta Yargıtay Hukuk Genel Kurulu iyiniyetli üçüncü kişinin kazanmamın korunmasını istemiştir. (YHGK. 04.10.2006 , E: 2006/2-591, K. 2006/624.)

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’na göre

“…Bilindiği üzere 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 1023. maddesi, tapuya güven ilkesini öngörmektedir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu’nun 194. maddesi III. Fıkrası ise, tapuya güven ilkesinin aynen sürdürülmekte olduğunun bir ifadesidir.” (YHGK, 04.10.2006 , E: 2006/2-591, K. 2006/624)

Bilinmektedir ki malik olmayan eşin hiç tanımadığı bir kişinin kötü niyetini kanıtlaması tamamen tesadüflere bağlıdır.

Aile Hukukunun kendi kavramlarına sahip olmasının engellenmesi anlamına da gelen bu kavramın iki yan etkisi olmaktadır. Bunlardan önemli olanı ve bizi ilgilendireni b durum Aile Hukukunun gelişmesini engellemektedir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here