Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar

0
294

Aile Konutu Davalarında Açık Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 193 hükmünde yer alan “‘Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça” ifadesine dayanılarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 194 hükmü ile eşlerden birinin aile konutu ile ilgili sadece aşağıdaki işlemlerle sınırlı olarak fiil ehliyeti sınırlandırılmıştır;

  • Aile konutuna ile ilgili kira sözleşmesinin feshedilmesi,
  • Aile konutunun devredilmesi,
  • Aile konutu üzerindeki hakların sınırlanması

Görüldüğü üzere TMK. m. 194 f.I hükmüne göre eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Açıklanan hukuki işlemler konusunda aile konutuyla ilgili işlem tarafı olamayan eşin açık rızasının bulunması zorunludur.

Rıza Yokluğunda Açılacak Davalar

  • Aile Konutunun Devrinin İptali Davası
  • Aile Konutu Üzerindeki Hakların Sınırlanmasının İptali Davası
  • Aile Konutu İle İlgili Kira Sözleşmesinin Feshinin İptali Davası
  • Birlikte Açılan Davalar

Bu belirlediğimiz başlıkların tek tek incelendiği çalışmalarımıza üzerlerine tıklama sureti erişim sağlayabilirsiniz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here