Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Zamanı

0
48
Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Zamanı
5 (100%) 1 vote

“Aile Konutu Davalarında Eşin Açık Rızasının verilme Zamanı

Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz olduğuna göre açık rıza ne zaman verilmelidir. / Ne zaman verilebilir?

Aile konutuna ilişkin işlem tarafı olmayan eşin rızasının verilme zamanı;

  • Hukuki işlemden önce verilen rıza (=izin)
  • Hukuki işlem sırasında verilen rıza (=izin)
  • Hukuki işlem sonrasında verilen rıza (=icazet / Onay) olarak incelenebilir.

HUKUKİ İŞLEMDEN ÖNCE VERİLEN RIZA (=İZİN)

Açık rızanın işlem belli olmadan peşin olarak verilmesi olanaksızdır. (ŞIPKA s. 139, ÖZTAN, s. 207, GENÇCAN-Boşanma-2, s. 564.)

Bu sebeple açık rıza ancak belli olan işlem için verilebilir. Başka bir anlatımla rıza her işlem için ayrı ayrı verilmelidir.

O halde işlem belli hale geldiğinde hukuki işlem yapılmadan önce rızanın (=izin) resmi şekilde verilmesi olanaklıdır.

HUKUKİ İŞLEM SIRASINDA VERİLEN RIZA (=İZİN)

Hukuki işlem yapıldığı sırada da rızanın (=izin) verilmesi olanaklıdır. Başka bir anlatımla malik olmayan eş hukuki işleme bizzat katılabileceği gibi yasal temsilcisiyle de hukuki işlem sırasında rızasını açıklayabilir.

HUKUKİ İŞLEM SONRASINDA VERİLEN RIZA (=İCAZET / ONAY)

Rıza alınmadan yapılan işlemin kesin hükümsüz olduğu hemen hemen bütün bilimsel görüşlerde ve uygulamada kabul edilmektedir.

Kesin hükümsüzlük;

  • Rızası alınmayan eş tarafından her zaman ileri sürülebilir,
  • Hakim tarafından re’sen dikkate alınmalıdır,
  • Bunun için dava açmaya bile gerek yoktur.
  • Sonradan verilen rıza ise geçmişe etkili olarak hüküm ve sonuç doğurur. Başka bir anlatımla işlemi “geçerli” hale getirir.

Rızası alınmayan malik olmayan eşin kararını bildirmesi için kendisine işlem tarafı üçüncü kişi tarafından BK. m. 38 hükmüne göre uygun bir mehil verilebilir. İşlem tarafı üçüncü kişi tarafından tanınan sürede rızası alınmayan eş tarafından bir icazet / onay verilmediği takdirde askıda olan hükümsüzlük artık kesin hükümsüzlüğe dönüşür.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here