Aile Konutu Devri İptali Davasında Yetkili Mahkeme

0
39
Aile Konutu Devri İptali Davasında Yetkili Mahkeme
5 (100%) 1 vote

Aile Konutu Devri İptali Davasında Yetkili Mahkeme

Aile konutunun devrinin iptali davasında yetkili mahkeme davalılardan herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir.

Aile Konutu Devri İptali Davasında Taraf Teşkili

Aile konutunun devrinin iptali davasında esastan inceleme yapılıp karar verilmesi gerekir. Bu sebeple taraf teşkili yapılması zorunludur.

Aile konutunun devrinin iptali davasında taraf teşkilini davacı ve davalıya göre açıklayacağız.

Aile Konutu Devri İptali Davasında Davacı

Aile konutunun devrinin iptali davası malik olmayan eş tarafından açabileceği gibi kendisi ayırt etme gücünden sürekli olarak yoksun ise, onun yasal temsilcisi de dava açabilir.

Kural Olarak

Kural olarak aile konutunun devrinin iptali davası malik olmayan eş tarafından açılır.

“…..Dava Türk Medeni Kanununun 194. maddesinden kaynaklanan aile konutu olarak özgülenen taşınmazın diğer eşin açık rızası alınmaksızın satıldığından bahisle tapusunun iptali ve tescil İstemine ilişkindir. Bu dava evli olanlar tarafından açılır. Davacılardan Yaşar Ertuğrul davacı Kadriye ile davalılardan Fazlı’nın oğludur. Davacı Yaşar’ın aktif husumet ehliyeti bulunmamaktadır. Bu açıklama karşısında davacı Yaşar’ın davasının reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 16.12.2009, 2***1-2***3

“…..Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle aile konutu olan dava konusu taşınmazın tapusunun iptalini ve tescilini talep etmekte, ölen davacının mirasçılarının mevcut bir hukuki yararlarının bulunmadığının anlaşılmasına göre yerinde bulunmayan temyiz isteğinin reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün onanmasına…” Y2HD, 18.03.2009, 1***3-4***5

Yasal Temsilci

Malik olmayan eş vesayet altında ise adına dava açılabilmesi için vesayet makamınca vasiye izin verilmesi zorunludur.

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu m. 397 f. II hükmüne göre vesayet makamı, sulh hukuk mahkemesidir.

“..Vesayet altındaki kişi adına dava açılabilmesi için vesayet makamınca vasiye izin verilmesi zorunludur. (TMK. md. 462/8) Vesayet makamınca vasiye dava açması konusunda yetki verilip verilmediği araştırılmadan davaya devam olunarak işin esası hakkında hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 08.06.2006, 2***3-9***6

Davalı

Aile konutunun devrinin iptali davası malik olan eşin yanı sıra işlem tarafı olan üçüncü kişiye karşı açılır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here