“Aile Konutu” İşlem Ve Davaları

0
246

“Aile Konutu” İşlem Ve Davaları

Aile Konutu İşlem Ve Davaları (TMK m. 194 f. I) altında düzenleme konusu yapılmıştır.

TMK. m. 193 hükmüne göre yasada aksine hüküm bulunmadıkça, eşlerden her biri diğeri ve üçüncü kişilerle kural olarak her türlü hukuki işlemi yapabilir.

Bu genel kurala TMK m. 194 hükmüyle aile konutuyla ilgili olarak bir ayrık durum getirilmiştir.

Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için bakınız: Şükran ŞIPKA, Türk Medeni Kanunu’nda: Aile Konutu İle İlgili İşlemlerde Diğer Eşin Rızası (TMK. m. 194), 2. Baskı İstanbul- 2004.

Bütün yaşam faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ve üstelik yaşantılarına buna göre yön verdikleri bir alanla ilgili olarak eşlerin tek başlarına hukuki işlemleri yapmasının diğer eş açısından sıkıntılar doğuracağı açıktır. Kanun Koyucu bu nedenle aile konutu ile ilgili belirlediği bazı hukuki işlemleri diğer eşin rızasına bağlayarak onun tek başına hareket etmesini engellemiştir. Sınırlamaya kural olarak aile konutunun kamulaştırma ya da cebri icra yolu satışı gibi irade dışı olan sınırlamalar dahil değildir.

Bu bölümde öncelikle aile konutu işlemleri hakkında açıklamalarda bulunduktan sonra bu kurallara aykırı davranılması durumunda açılacak olan aile konutu davaları konusunda bilgi vereceğiz.

Aile konutu işlem ve davaları konusunu aşağıdaki konu başlıklarına göre inceleyeceğiz;

Yukarıda belirlediğimiz Aile Konutuna ilişkin işlem ve davalar hakkındaki ana başlıkların her biri kendi altında detaylara ve alt konulara sahiptir.

Bu nedenle Konular ile ilgili yazılarımızı okumak için;

  • Yukarıda belirlediğimiz İlgili konu başlığı üzerine tıklama koşulu ile erişim sağlayabilirsiniz.
  • İkinci yol olarak aşağıda verilen ana konu başlıkları üzerinden de bizim tarafımızdan gruplandırılan bize göre ilgili olan konuların bir arada erişimi için liste haline getirilen konu listelerine erişim sağlayabilirsiniz.

Aile Konutu İşlem ve Davaları Konuları listesi Sayfası -> (Yukarıda Listelenen Ana konu Başlıkları ve Alt Konu başlıklarını içerir)

Aile Konutu şerhi / Aile konutuna Şerh konulması Konuları listesi Sayfası -> (Aile Konutu Şerhi Davası İle ilgili Ana başlıklar ve alt başlıkları içerir)

Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Konuları listesi Sayfası -> (Aile Konutu Şerhinin Kaldırılması Ana başlıklarını ve alt başlıkları içerir)

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here