“Aile Konutu Tespit Davası”

0
549

OTURULAN KONUTUN “AİLE KONUTU” OLDUĞUNUN TESPİTİ DAVASI

Oturulan konutun aile konutu olup olmadığı yönünde taraflar arasında çekişme varsa aile konutu gibi önemli bir konuda düşülen uyuşmazlığa aile mahkemesi hakiminin müdahalesi istenebilir.

GENEL OLARAK

Dava konusu konutun aile konutu olup olmadığının tespiti belirli koşulların oluşması durumunda verilebilir.

Aile konutu olduğunun tespiti aşağıdaki özellikleri kapsamaktadır;

  • Tespit kararı taraf teşkili yapılarak verilebilir,
  • Tespit kararı TKM öncesi sonlanan evliliklerde verilemez,
  • Tespit kararı aile konutu olan bölümle sınırlı verilebilir,
  • Tespit kararı TMK sonrası sonlanan evliliklerde de verilebilir

Tespit Kararı Taraf Teşkili Yapılarak Verilebilir

Aile mahkemesi hakimi varsa çekişmeyi aile konutu olduğunun tespiti davasında tarafların bu konuda gösterecekleri delilleri değerlendirerek çözüme kavuşturacaktır.

Aile mahkemesi hakimi aile konutu olduğunun tespiti davasında taraf teşkili yaparak istemi duruşmalı incelemeli, eşlerin gösterecekleri delilleri toplamalı ve sonucuna göre karar vermelidir.

“….Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 73. maddesi gereğince kanunun gösterdiği istisnalar haricinde hakim her iki tarafı istima veyahut iddia ve müdafaalarını beyan etmeleri için kanuni şekillere uygun davet etmedikçe hüküm veremez. Davalıya usulüne uygun duruşma günü tebliğ edilmeden gösterdiği takdirde delilleri toplanıp birlikte değerlendirilmeden yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmamıştır.” Y2HD, 22.11.2004, 1***3-1***3

“…Davacı kadına 24.05.2006 günü duruşma günü olarak tebliğ edilmiştir. Tebliğ edilen duruşma günü beklenilmeksizin ve tarafların gösterecekleri deliller toplanmadan, taşınmazın gece kondu olduğu gerekçesiyle eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 15.11.2007, 1***2-1***6

Tespit Kararı TKM Öncesi Sonlanan Evliliklerde Verilemez

3.12.2001 Tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde Kabul edilen 4722 sayılı Kanun madde l. Hükmüne göre; “Olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır.”

Aynı Kanunun 10. Maddesi f. I içerisinde ise Türk Medeni kanunun yürürlüğe girdiği tarihine kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder hükmü vardır

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde aile konutu kavramı yer almadığından bu dönemde sonlanan evliliklerde oturulan konut için aile konutu tespiti yapılamaz.

“..4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği tarihten Önceki olayların hukuki sonuçlarına, bu olaylar hangi kanun yürürlükte iken gerçekleşmişse kural olarak o kanun hükümleri uygulanır (4722 sayılı Kanun madde l.). 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden önce evlenmiş olan eşler arasında, bu tarihe kadar (01.01.2002) tabi oldukları mal rejimi devam eder (4722 s.K.md. 10/1). Mirasçılık ve mirasın geçişi, miras bırakanın ölümü tarihinde yürürlükte olan hükümlere göre belirlenir (4722 s.K.md. 17). Davacının eşi Abdullah, 1986 yılında, 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin yürürlükte bulunduğu dönemde ölmüş, evlilik birliği ve eşler arasındaki mal rejimi o tarihte sona ermiştir. Aile konutu kavramı ve bununla ilgili yasal düzenlemeler hukukumuza 01.01.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayıl Türk Medeni Kanunu ile girmiş olup, 1986 yılında ölen davacının eşine ait taşınmaz için, daha sonra yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunundaki aile konutu ile ilgili hükümlerin uygulanması mümkün değildir. Dava konusu taşınmazın “Aile Konutu” olduğunun tespitine yönelik davanın reddi gerekirken kabulü doğru görülmediğinden kararın bozulması gerekmiştir.” Y2HD, 07.06.2010, 4***7-1***8

“..Davacı, tarafların ortak murisi olan eşi Erdoğan Peker’in 28.02.2001 tarihinde vefat ettiğini, eşi ile ölmeden birlikte oturdukları dava konusu 5 parselde bulunan 10 nolu dairenin aile konutu olduğunun tespitine karar verilmesini talep etmiştir. Miras bırakan Erdoğan’ın 28.02.2001 tarihinde ölümü ile evlilik birliğinin bu tarihte sona erdiği, miras bırakanın ölüm talihinde 4721 sayılı yasanın 194. maddesinin yürürlükte olmadığı nazara alınarak aile konutuna yönelik isteminin reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD. 22.12.2009. 9***4-2***9

Tespit Kararı Aile Konutu Olan Bölümle Sınırlı Verilebilir

Aile konutuna yönelik tespit kararı bu bölümle sınırlı olarak verilebilir.

“..Dava konusu 447 parsel üzerinde bulunan evin 2. katının aile konutu olarak kullanıldığı halde; mahkemece alt katı da içine alacak şekilde aile konutu olarak tespitine karar verilmesi doğru bulunmamıştır.” Y2HD, 19.06.2008, 8***2-8***9

Tespit Kararı TMK Sonrası Sonlanan Evliliklerde de Verilebilir

Hukuki yararı bulunması koşuluyla aile konutuna yönelik tespit kararı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu sonrasında sonlanan evliliklerde de verilebilir,

“..Aile konutu şerhi verilmesi ancak evlilik devam ettiği müddetçe mümkündür. Taşınmazda hak sahibi olan Hasan Karaayvaz 25,1.2006 tarihinde ölmüş evlilik ölümle sona ermiştir. Mahkemece taşınmazın evlilik birliği sırasında eşlerin birlikte yaşadıkları konut olduğunun tesbiti ile yetinilmesi gerekirken taşınmazın tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulmasına karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD, 19.06.2008, 8***2-8***9

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here