“Aile Konutu”nun “Ortak Konut” ile Karşılaştırılması

0
281

“AİLE KONUTU” İLE “ORTAK KONUT” KARŞILAŞTIRMASI

Bilindiği üzere TMK. madde 186 hükmünde “eşlerin konutu” buna karşılık TMK. madde 194 hükmünde ise “aile konutu” düzenlenmiştir.

Kaynak yasa olan İsviçre Medeni Hukukunda

TMK M. 186 -> ZGB 162 ve burada “EŞLERİN KONUTU” ise “EHELICHE WOHNUNG”

TMK M. 194 -> ZGB 169 ve burada da “AİLE KONUTU” ise “WOHNUNG DER FAMILIE”

Olarak geçmektedir.

Eşlerin birlikte seçtikleri oturacakları konut (eşlerin konutu) ile aile konutu birbirinden farklı kavramlardır.

Eşlerin birlikte seçtikleri oturacakları eşlerin konutu kavramı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu M. 164 altında “ortak konut” olarak adlandırılmıştır.

TMK. m. 186 f. I hükmüne göre eşler oturacakları konutu birlikte seçerler.

Örneğin TMK. m. 164 hükmüne göre eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hakim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir.

Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hakim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi halinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur.

Ortak konut için istenildiği takdirde bir çok profesyonel hukuk insanının yaptığı gibi elbette birçok farklı adlandırma yapılabilir/yaratılabilir.

Örnek verecek olursak;

 • Evlilik konutu, Ortak konut DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ tarafından “Evlilik Konutu” olarak ifade edilmektedir. DURAL/ÖĞÜZ/GÜMÜŞ, s. 168-173.
 • Eşlerin oturduğu konut, Ortak konut ÖZTAN tarafından “Eşlerin Oturduğu Konut” olarak ifade edilmektedir.
 • Birlik konutu,
 • Eşlerin konutu, Ortak konut YAĞCIOĞLU tarafından “Eşlerin Konutu” olarak ifade edilmektedir. YAĞCIOĞLU, s. 94
 • Evlilerin konutu,
 • Oturulan konut,
 • Karı koca konutu,
 • Ailenin konutu,
 • Eşlerin oturacakları konut,
 • Evlilik birliği konutu,
 • Oturma konutu vb.

Oysa konut konusunda uygulamada ve öğretide ortak bir dilin benimsenmesi gereklidir.

Ortak dilin saptanmasında da uygulanacak yöntem Kanundaki dilin benimsenmesi olacaktır.

Bu sebeple tarafımızdan konut kavramı sitemiz içerisinde Kanundaki dile uygun olarak / sadık kalınarak iki şekilde ifade edilecektir:

 • Ortak Konut (TMK. m. 186 f. I)
 • Aile Konutu (TMK. m. 194)

Ortak konut ile aile konutu her zaman aynı anlamda değildir.

Buradan çıkan sonuç ise; her iki konut türü örtüşüyor olsa bile birbirine denk hukuksal kurumlar sayılamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here