Aile Konutunun Unsurları

0
235

Aile Konutunun Unsurları

Aile konutuna ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için öncelikle;

  • Bir evlilik birliği kurulmuş olmalıdır – TMK m. 185 f. I.
  • Aile yaşamının yoğunlaştığı bir konut bulunmalıdır,
  • Geçerli bir ayni ya da kişisel hakka dayalı olmalıdır,
  • Aile konutu niteliği konusunda çekişme bulunmamalıdır

EVLİLİK BİRLİĞİ KURULMUŞ OLMALIDIR

TMK. m. 185 f. I hükmüne göre ancak evlenmeyle eşler arasında evlilik birliği kurulmuş olur.

O halde evliliğin TMK. m. 185-201 arasında düzenlenen genel hükümleri arasında yer alan aile konutuna ilişkin hükümlerin geçerli olabilmesi/uygulanabilmesi için öncelikle eşler arasında geçerli bir evlilik birliği kurulmuş olmalıdır.

Dolayısıyla eşler arasındaki evlilik; ölüm, boşanma, evliliğin iptali vb. sebeplerle sonlandığında aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar.

“….boşanma ile ilgili hüküm kesinleşmiş olup diğer eşin rızasının alınmasını gerektirir olguda ortadan kalkmış bulunmasına göre, davacı kocanın taşınmazı üzerine diğer eşin rızasına bağlı olarak tasarruf hakkının sınırlandırılmasına karar verilmesi doğru görülmemiştir.” Y2HD, 28.02.2006, 1***0-2***4

Yabancı ülkeden alınan boşanma kararının tenfizine karar verildiğinde evlilik tenfiz kararının kesinleşmesi tarihi itibariyle son bulacağından bu tarihten itibaren aile konutuna ilişkin koruma da kendiliğinden ortadan kalkar.

“…Tarafların boşanmalarına dair yabancı mahkemece verilen kararın tenfizine ilişkin karar 21,06.2005 tarihinde kesinleşmiştir. Evlilik bu tarihte sona ermiştir. Evlilik sona erdiğine göre Türk Medeni Kanununun 194 ve 199. maddesine dayanan isteğin konusu kalmamıştır. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir.” Y2HD 14.05.2007, 7***5-8***1

Evlilik birliği kurulduğunda aile konutunun

halleri de kapsar şekilde ayrı ayrı açıklayacağız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here