Akıl Hastalığı

0
47
Akıl Hastalığı
5 (100%) 1 vote

Akıl Hastalığı (TMK m. 133, 145 b. 3)

Evlenme sırasında evlenen diğer bireylerin, onun alt soyu ve üst soyu dahil olmak üzere gelecek olan neslin sağlığı için tehlike oluşturan kalıtsal nitelik taşıyan ve evliliğe zarar veren her türlü akıl hastalığı aynı zamanda evlenme için engel oluşturur.

TMK m. 145 b. 3. Hükmüne göre; Evlenmeye engel olacak derecede eşlerden birinde akıl hastalığı bulunması hâlinde evlenme mutlak butlanla batıldır.

Daha açık bir deyişle eşlerden birinin evlenmeye engel olacak derecede akıl hastası olması yapılacak evlilik için kesin evlenme engeli oluşturmaktadır.

TMK m. 125 hükmüne göre; Ayırt etme gücü bulunmayanlar evlenme iradelerini açıklayamayacak olduklarından zaten evlenemezler. Şeklinde açıklanmış olmasına rağmen irade beyanında bulunabilme öğretilebilir olan akıl hastalıkları da mevcuttur. Günümüzde Halk arasında Mongol denilen Mongolizm vakalarında irade beyanı açıklayan akıl hastaları da mevcuttur.

TMK m. 133. Hükmüne göre; Ayırt etme gücünü kaldırmayan akıl hastalıkları kural olarak kesin evlenme oluşturur ise de ayırt etme gücünü kaldırmayacak şekilde akıl hastası olan bu kadın ve erkek, evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporuyla belgelemişse evlenebilir. Günümüzde manik depresif atak olarak tanımlanan bazı rahatsızlıklar akıl hastalığı olarak nitelendiriliyor olsa da hastalık ancak belirli sebepler ile evliliği engellemeyecek düzeyde seyretmesi nedeni ile evlilik engeli oluşturmamaktadır.

Daha açık bir deyişle evlenmelerinde tıbbi sakınca bulunmadığı resmi sağlık kurulu raporuyla belgelenmişse ayırt etme gücünü kaldırmayan akıl hastası olmak evlenme engeli sayılmamaktadır.

“..Türk Medeni Kanunu 145/3, 149/2, 150/2 maddelerine dayalı dava sonucu yerel mahkemece Türk Medeni Kanununu 149/2. maddesi uyarınca evlenmenin iptaline dair verilen karar davalı tarafından temyiz edilmiştir. Dosyada bulunan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalınca düzenlenen 28.6.2005 tarihli raporda davalının bir dönem psikotik bozuk belirtileri gösterdiği, ancak kullandığı ilaçlarla şu anda belirtilerinin kontrol altında olduğu ve hali hazır durumu ile belirgin psikiyatrik bozukluğu olmadığı belirtilmiş ise de; davalının evlilik öncesi tedavi için gittiği ve dosyada tanık olarak dinlenen doktor E…l I…k’ın ve diğer davacı tanıklarının ifadeleri bu raporla çelişki içerisindedir. O halde davalı ve dava dosyası birlikte Adli Tıp Kurumuna gönderilerek; davalının evlenmeye engel olacak derecede akıl hastalığının bulunup bulunmadığı (TMK: md. 145/3) davalının rahatsızlığının ne olduğunun tespit edilerek Türk Medeni Kanunu 149/2.madde koşulları ondan sonra değerlendirilmelidir. Bunlar yapılmaksızın eksik araştırmayla karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.” Y2HD. 07.11.2006.4***2-1***5

Evlilik/Evlendirme Yönetmeliği M.20 hükmüne göre; Resmi sağlık kurulu raporuyla raporu alınmaması durumunda evlenme yapılamaz.

Resmi sağlık kurulu raporu her evlenme işleminde değil sadece duraksama yaşanan evlenme başvurularında istenebilir.

Sağlık raporuyla ilgili usul ve esaslar, sağlık alanındaki değişen ve gelişen şartlar da dikkate alınmak suretiyle Sağlık Bakanlığınca yayımlanacak genelgeyle belirlenir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here