Aldatma

0
158
Aldatma
5 (100%) 1 vote

Aldatma (TMK m. 150)

Belli bir hukuki işlemi gerçekleştirmek için irade açıklamasında bulunmasını sağlamak üzere gizleme ya da uydurma suretiyle bir başkasının zihninde yanlış bir algı uyandırılmasına aldatma denilir.

Türk Medeni Kanunu Madde 150 Altında düzenlenen hükümlere göre Aldatılmış olmak yeterlidir. Ayrıca çekilmezlik koşulu aranmaz. Yanılma ve aldatma arasındaki en büyük uygulama farkı buradadır. Yanılma aldatma ile birbirine yakın ve iç içe bir kavram olarak görülebilir. Bu düşüncede olanlar kısmen haklı olsalar da hukuk sistemimiz bu iki kavramı ayrı ayrı ele almayı ve farklı değerlendirmeyi uygun görmüştür. Uygulama farkından kaynaklanan farkların yanında değerlendirme farkları da mevcuttur.

Genel Olarak

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu aldatma sonucu evlenme iradesinin açıklanmasını nisbi butlan sebebi olarak saymaktadır.

Aldatma sonucu evlenecek kişinin yanılmasına sebebiyet verilmekte ise de yanılma ve aldatma farklı özellikler gösterdiği için ayrı ayrı evlenmenin iptali sebebi olarak düzenlenmiştir.

Aldatılmış Olmak Yeterlidir

4721 sayılı Türk Medeni Kanununda sayılan konularda aldatılmış olmak yeterli olduğu için ayrıca aldatmanın, aldatılan eşin aldatan eşte birlikte yaşamayı kendisi için çekilmez bir duruma sokacak derecede olması koşulu da aranmamaktadır.

Hukuk sistemimiz ve kanun koyucular; Aldatmanın güven ilişkisini zedeleyen bir işleve sahip olması sebebiyle aldatmanın beraberinde çekilmezliği de getirmesi kaçınılmazdır görüşüne sahiptir.

İlliyet Bağının Bulunması Yeterlidir

Aldatma sebebiyle evlenmenin iptal edilebilmesi için aldatma ile evlenme arasında illiyet bağının bulunması gerekmektedir. Aldatma ile evlenme arasında illiyet bağının bulunmadığı anlaşıldığı takdirde aile mahkemesi tarafından evlenmenin iptaline karar verilemez.

Sayım Bitiricidir

TMK Madde 150. Hükmüne göre; 4721 sayılı Türk Medeni Kanununda nisbi butlan sebepleri arasında yer alan aldatma sebepleri bitirici olarak sayılmıştır.

Aldatmanın nisbi butlan sebebi oluşturabilmesi için diğer bir deyişle evlenmenin aldatma sebebiyle iptal edilebilmesi için aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi gerekmektedir;

Açıkladığımız durumlar dışında bir aldatma sübjektif açıdan ne kadar önemli olursa olsun iptal sebebi oluşturması mümkün değildir.

Aldatma sebepleri sınırlı olarak belirlendiğinden evlenmenin aldatma sebebiyle iptal edilmeyeceği hallere aşağıdaki diğer örnekleri verebiliriz;

  • Kişinin sarışın/esmer/kumral çıkması,
  • Kişinin dişlerinin protez çıkması,
  • Kişinin saçlarının takma çıkması,
  • Kişinin gözlüklü çıkması vb.
  • Kişinin kulaklık kullandığının anlaşılması,
  • Kişinin elinin protez çıkması,
  • Kişinin gözlerinden birinin protez çıkması

Bilindiği üzere aldatmanın iptal sebebi olabilmesi aynı zamanda bir kimsenin eğer bilseydi asla evlenmeyecek olduğu özellikleri taşıması gerekir. Bu nedenle yasa içerisinde “ASLA” ile ifade edilmek istenen kişiye özel bir şey olmamalıdır. Dünya üzerinde kişinin iddia ettiği aldatmaya dayalı iptal sebebi ile kaç kişinin evlilikten vazgeçeceğine bakmak gerekir.

Diyelim eşin gözlüklü/sarışın/takma saçlı vs. olması insan gibi düşünen bir kimsenin eğer bilseydi asla evlenmeyecek olduğu nitelikte bir aldatma konusu olamaz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here