Başvuracak Kişiler

0
129
Bu yazıya puan ver

Başvuracak Kişiler

Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkek evlendirme memurluğuna bizzat başvuruda bulunacakları gibi başvuru işlemini vekil olarak atadığı kişi ile de yapmaları mümkündür.

Bizzat Başvuru

Evlendirme memurluğuna birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin bizzat başvuruda bulunmaları esastır. Evlendirme memurluğuna bizzat başvuru birlikte de olabilir koşulları varsa ayrı ayrı da olabilir.

Birlikte Başvuru (TMK m. 134 f. I)

Ev. Yön. m. 16 f.I. Hükmüne göre; “Aynı ilde bulunan kadın ve erkek birbiriyle evlenmek üzere içlerinden birinin oturduğu yer evlendirme memurluğuna birlikte başvurabilir.”

Ev. Yön. m. 16 f.III-IV Hükmüne göre ise; “Yerleşim yeri köy ya da belde olan ve yabancı uyruklu kişilerle evlenecek Türk vatandaşları, yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu il veya ilçe belediye evlendirme memurluklarına ya da o yerin ilçe nüfus müdürlüğüne evlenme başvurusunda bulunabilirler. Her iki evlendirme memurluğunda evlenmeye esas olacak belgeler tamamlanır ve bir dosyada birleştirilmek üzere evlenme akdinin yapılacağı yer evlendirme memurluğuna gönderilir.”

Ayrı Başvuru

Evlenecek olan kadın ve erkek aynı ilde oturmuyorsa evlendirme memurluğuna ayrı ayrı başvuruda bulunabilir.

Ayrı İllerde Oturma

Ev. Yön. m. 16 f. II. Hükmüne göre; “Evlenecek olan kadın ve erkek ayrı illerde bulunuyorsa evlendirme memurluğuna ayrı ayrı bulundukları illerde başvuruda bulunabilir. Bu halde, başvuruyu alan evlendirme memurlukları derhal karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler.”

Ayrı Ülkelerde Oturma

Ev, Yön. m. 16 f. II. Hükmüne göre; “Evlenecek olan kadın ve erkekten biri yurt dışında bulunuyorsa evlendirme memurluğuna ayrı ayrı başvuruda bulunabilirler. Bu halde de başvuruyu alan evlendirme memurlukları derhal karşılıklı olarak birbirlerine bilgi verirler.”

Vekaleten Başvuru

Ev. Yön. m. 17 f. I. Hükmüne göre; “Birbirleriyle evlenecek kadın ve erkeğin evlendirme memurluğuna bizzat başvuruda bulunmaları zorunlu değildir. Başka bir deyişle evlenecek kişi başvuru işlemini vekil olarak atadığı kişi aracılığı ile de yürütebilir.”

Yine Ev. Yön. m. 17 f. II. Hükmüne göre; “Evlenme başvurusu vekâleten yapılacak ise düzenlenecek olan özel vekâletnamede aşağıdaki hususların açıkça belirtilmesi şarttır.”

  • Vekalet verenin tam kimlik bilgileri
  • Vekilin tam kimlik bilgileri
  • Evleneceği kişinin tam kimlik bilgileri
  • Evlenme işlemlerinin yürütülmesi için verilmiş olduğu.

Ev. Yön. m. 17 f. III. Hükmüne göre; “Evlenme başvurusunun vekâleten yapılmasına İlişkin özel vekâletnamenin bir örneği evlenme dosyasına konulur.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here