Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

ANLAŞMALI BOŞANMA

(TÜRK MEDENİ KANUNU M.166 F.III)

I EVLİLİK SÜRESİ
II BAŞVURMA
A- BİRLİKTE BAŞVURUNUN YAPILMASI
B- BİR EŞİN DİĞERİNİN DAVASINI KABUL ETMESİ
C- DAVANIN İFLAS İDARESİNDE YÖNETİLMESİ
III TARAFLARIN DİNLENMESİ
A- TARAFLAR BİZZAT DİNLENMELİDİR
1- DAVACI DİNLENMİŞ OLMALIDIR
2- DAVALI DİNLENMİŞ OLMALIDIR
3- AYNI ANDA DİNLENMELİDİR
B- TARAFLARIN İMZALARI ALINMALIDIR
C- TARAF VESAYET ALTINDA İSE TMK M.166 F. I-II HÜKMÜNE GÖRE İNCELEME YAPILMALIDIR
D- SAİK DİKKATE ALINMAMALIDIR
IV TARAFLARIN İRADELERİNİN SERBESTÇE AÇIKLANDIĞINA KANAAT GETİRİLMESİ
A- GENEL OLARAK
B- KARARIN UZUN SÜRE SONRA TEBLİĞ EDİLMESİ
V DÜZENLEMENİN UYGUN BULUNMASI
A- HER HUSUSTA ANLAŞMA SAĞLANMALIDIR
1- BOŞANMANIN MALİ SONUÇLARI HUSUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMALIDIR
a- MADDİ TAZMİNAT KONUSUNDA
b- MANEVİ TAZMİNAT KONUSUNDA
c- YOKSULLUK NAFAKASI KONUSUNDA
2- ÇOCUKLARIN DURUMU HUSUSUNDA ANLAŞMA SAĞLANMALIDIR
a- İŞTİRAK NAFAKASI KONUSUNDA
b- KİŞİSEL İLİŞKİ KONUSUNDA
c- VELAYET KONUSUNDA
3- DÜZENLEME KOŞULA BAĞLANAMAZ
B- DÜZENLEMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILIRKEN TARAFLARIN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR
C- DÜZENLEME DIŞI KARAR VERİLMELİDİR
1- DÜZENLEME DIŞI NAFAKA ARTTIRILAMAZ
2- DÜZENLEME DIŞI KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLENEMEZ
3- DÜZENLEME DIŞI FAİZE HÜKMEDİLEMEZ
4- DÜZENLEME DIŞI VELAYET VERİLEMEZ
5- DÜZENLEME DIŞI DEVİR KARARI VERİLEMEZ
6- DÜZENLEME DIŞI DİĞER DEĞİŞİKLİKLER YAPILAMAZ
D- DÜZENLEME UYGULANABİLİR OLMALIDIR
E- MAL REJİMİNİN TASFİYESİ ANLAŞMA KAPSAMINDA DEĞİLDİR.
VI ANLAŞMALI BOŞANMADA KUSUR ARAŞTIRMASI YAPILAMAZ
VII USUL
A- KARAR EDA HÜKMÜ TAŞIMALIDIR
B- DAVADAN FERAGAT
C- YARGILAMA GİDERİ
VIII DÜZENLEMEYE YÖNELİK İSTEKLER
A- DÜZENLEMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ İSTENEBİLİR
B- DÜZENLEMENİN İPTALİ İSTENEBİLİR
C- DÜZENLEMEYE DAYANARAK İPTAL İSTENEBİLİR