Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

ANNE VEYA BABANIN “ÇOCUKLAR İLE KİŞİSEL İLİŞKİ KURMASI” DÜZENLEMESİ

I

 ANA BABANIN ÖZELLİKLERİ

A- YAŞAM BİÇİMLERİ
B- ÇALIŞMA SÜRELERİ
1- ÇALIŞMA SAATLERİ GÖZETİLMELİDİR
2- ÇALIŞMA GÜNLERİ GÖZETİLMELİDİR
3- İZİN GÜNLERİ GÖZETİLMELİDİR
C- ÇOCUĞA DAVRANIŞLARI
D- YAŞADIKLARI ORTAM

II

 ÇOCUĞUN ÖZELLİKLERİ

A- GÖRÜŞÜ
B- EĞİTİMİ
1- OKUL DÖNEMLERİ
2- OKUL TATİLLERİ
3- KURS DÖNEMLERİ
C- ERGİN ÇOCUK
D- SOYBAĞI DURUMU
1- ÇOCUKLA SOYBAĞI İLİŞKİSİ YOKSA
2- ÇOCUKLA SOYBAĞI SORUNU VARSA
E- VESAYET ALTINDA İSE
F- YAŞI
1- ANA BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ İSE
a- SÜT ÇOCUĞU GECE ANNESİ YANINDA KALMALIDIR
b- HER HAFTA SONU BİR GÜN ( 1 GÜN ) ANNESİNDEN AYRILMAMALIDIR
c- SENEDE BİR AY ( 1 AY ) ANNESİNDEN AYRILMAMALIDIR
2- ANA BAKIM VE ŞEFKATİNE MUHTAÇ DEĞİL İSE
a- GECE BABASI YANINDA KALABİLMELİDİR
b- HER HAFTA SONU KİŞİSEL İLİŞKİ ÇOKTUR
1- HER HAFTA SONU BİR GÜN (1 GÜN) BİLE KİŞİSEL İLİŞKİ ÇOKTUR
2- HER HAFTA SONU İKİ GÜN (2 GÜN) BİLE KİŞİSEL İLİŞKİ ÇOKTUR
c- HAFTA İÇİ KİŞİSEL İLİŞKİ DÜZENLENMEMELİDİR
G- SAĞLIK DURUMU

III

 HÜKÜM

A- SÜRESİ AÇIKLANMALIDIR
1- ÖZEL GÜNLER GÖZETİLMELİDİR
a- ULUSAL BAYRAMLAR
b- DİNİ BAYRAMLAR
c- DİĞER ÖZEL GÜNLER
2- BELİRSİZ OLMAMALIDIR
a- GÜN BELİRLİ OLMALIDIR
b- GÖRÜŞME SAATLERİ BELİRLİ OLMALIDIR
3- MAKUL OLMALIDIR
a- KISA OLMAMALIDIR
b- UZUN OLMAMALIDIR
4- SIRALI OLMAMALIDIR
B- YERİ AÇIKLANMALIDIR
1- AYNI ŞEHİRDE OTURUYORSA
2- AYRI ŞEHİRDE OTURULUYORSA
a- OKUL TATİLİNDE SENEDE BİR DEFA UZUN SÜRELİ
b- YAZ TATİLİNDE AMACINA UYGUN DAHA UZUN SÜRELİ
c- SENENİN BELLİ AYINDA
d – SENENİN BELLİ AYLARINDA
e- TATİL AYLARINDAN BİRİNDE
f- SIK VE KISA SÜRELİ OLMAYAN BİR ŞEKİLDE
g- HER YILIN BİR AYI TEMMUZ YADA AĞUSTOS AYINDA
3- AYRI ÜLKEDE OTURULUYORSA
4- YERİ SINIRLANDIRILMAMALIDIR
a- İL SINIRLANDIRMASI YAPILMAMALIDIR
b- İL İÇİNDE YER SINIRLANDIRMASI YAPILMAMALIDIR
c- İL İÇİNDE KONUT SINIRLANDIRMASI YAPILMAMALIDIR
C- ŞEKLİ UYGUN OLMALIDIR
1- KADEMELİ OLMAMALIDIR
2- SEÇİMLİK OLMAMALIDIR
3- ŞEKLİ ÇOCUĞA VE TARAFLARA BIRAKILMAMALIDIR
a- ŞEKLİ ÇOCUĞA BIRAKILMAMALIDIR
b- ŞEKLİ TARAFLARA BIRAKILMAMALIDIR
4- AYNI ANDA OLMAMALIDIR
5- BAŞKASI GÖZETİMİNDE OLMAMALIDIR
a- EŞİN GÖZETİMİNDE OLMAMALIDIR
b- ÜÇÜNCÜ KİŞİ GÖZETİMİNDE OLMAMALIDIR
1- ÖĞRETMEN GÖZETİMİNDE
2- MEMUR GÖZETİMİNDE
3- UZMAN GÖZETİMİNDE
4- DİĞER KİŞİLER GÖZETİMİNDE
D- TARAFLARIN GÖRÜŞÜ ALINMALIDIR
1- GENEL OLARAK
2- ANLAŞMALAR
3- KÜLFET FAYDALANACAK OLANA AİTTİR
E- ÖZELLİKLERİ DİKKATE ALINMALIDIR
1- NİTELİĞİ
a- KALDIRILABİLİR
b- AZALTILABİLİR
c- KESİN HÜKÜM OLUŞTURMAZ
d- TEDBİREN DÜZENLENEBİLİR
e- DİĞER KİŞİLER YARARLANABİLİR
1- TORUN İLE
2- ÖLEN KARDEŞİNİN ÇOCUKLARI İLE
2- DEĞİŞTİRİLMESİ
a- GÖREVLİ MAHKEME
b- YETKİLİ MAHKEME
c- İSTEK DAVA YOLU İLE GERÇEKLEŞTİRİLEBİLİR
d- BASİT YARGILAMA USULU UYGULANIR
3- ÖZEL KANUNLARDAKİ YERİ
a- ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE
b- İİK HÜKÜMLERİNE GÖRE

IV

 KİŞİSEL İLİŞKİNİN DÜZENLENMESİNDE    USUL

A- GÖREVLİ MAHKEME
B- YETKİLİ MAHKEME
1- BOŞANMA DAVASI İLE İSTENİLMİŞSE
2- BOŞANMADAN SONRA BAĞIMSIZ DAVA İLE İSTENİLMİŞSE
C- UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN GÖRÜŞ ALINMALIDIR
D- CEZA DAVASININ ETKİSİ
E- EKSİK İNCELEME YAPILMAMALIDIR
F- HARÇ
1- BOŞANMA KARARINDAN ÖNCE İSTENİRSE HARÇ
2- BOŞANMA KARARINDAN SONRA İSTENMESİNDE HARÇ
3- ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN İSTEMESİNDE HARÇ
G- HÜKÜM FIKRASI
1- HÜKÜM FIKRASINDA YER ALMALIDIR
2- DURAKSAMA YARATILMAMALIDIR
3- ÇELİŞKİLİ OLMAMALIDIR
H- ISLAH
I- TAVZİH
İ- VEKALET ÜCRETİ
J- YABANCILIK UNSURU