Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

BOŞANMA DAVASINDA DİĞER GEÇİCİ ÖNLEMLER

I GENEL OLARAK
II YABANCI UNSURLU BOŞANMA DAVALARINDA GEÇİCİ ÖNLEMLER
III AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUNA GÖRE ALINAN ÖNLEMLER
A- GENEL OLARAK
1- AMAÇ
2- KAPSAMI
3- UYGULAMA ALANINDA YER ALAN KAVRAMLAR
a- AİLE
b- GENEL KOLLUK KUVVETLERİ
c- HAKİM
d- İZLEME
e- KANUN
f- ŞİDDET
g- ŞİKAYET VE İHBAR
h- ŞİKAYET VE İHBAR MERCİLERİ
ı- TEDBİR
B- AİLE İÇİ ŞİDDET-ŞİKAYET-İHBAR VE TEDBİRLER
1- AİLE İÇİ ŞİDDET
a- AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAYAN EŞLERDEN BİRİNE YÖNELİK ŞİDDET
b- AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAYAN ÇOCUĞA YÖNELİK ŞİDDET
c- AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAYAN DİĞER AİLE BİREYLERİNDEN BİRİNE YÖNELİK ŞİDDET
d- MAHKEMECE AYRILIK KARARI VERİLEN VE AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAMAYAN AİLE BİREYLERİNDEN BİRİNE YÖNELİK ŞİDDET
e- YASAL OLARAK AYRI YAŞAMA HAKKI OLAN VE AYNI ÇATI ALTINDA YAŞAMAYAN AİLE BİREYLERİNDEN BİRİNE YÖNELİK ŞİDDET
f- EVLİ OLMALARINA RAĞMEN FİİLEN AYRI YAŞAYAN AİLE BİREYLERİNDEN BİRİNE YÖNELİK ŞİDDET
2- ŞİKAYET
3- İHBAR
4- UYGULANACAK TEDBİRLER
a- ŞİDDETE VEYA KORKUYA YÖNELİK SÖZ VE DAVRANIŞLARDA BULUNMAMA TEDBİRİ
b- MÜŞTEREK EVİN TAHSİSİ TEDBİRİ
c- EVE VEYA İŞYERİNE YAKLAŞMAMA TEDBİRİ
e- İLETİŞİM ARAÇLARI İLE RAHATSIZ ETMEME TEDBİRİ
f- SİLAH VE BENZERİ ARAÇLARIN TESLİMİ TEDBİRİ
g- ALKOLLU VEYA UYUŞTURUCU MADDE KULLANARAK KOUTA VEYA İŞYERİNE GELMEME TEDBİRİ
h- ALKOLLU VEYA UYUŞTURUCU MADDELERİ KULLANMAMA TEDBİRİ
ı- MUAYENE VE TEDAVİ TEDBİRİ
C- YARGILAMA USULU
1- GÖREVLİ MAHKEME
2- YETKİLİ MAHKEME
3- HARÇ ALINMAMALIDIR
4- TEDBİRLERİN SÜRESİ BELİRLENMELİDİR
5- İHTARDA BULUNULMALIDIR
6- EN KISA SÜREDE KARAR VERİLMELİDİR
a- DURUŞMA AÇILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR
b- KUSUR ARAŞTIRMASI YAPILMASI ZORUNLU DEĞİLDİR
c- DELİLLERİN TOPLANMASI ZORUNLU DEĞİLDİR
d- ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLİR
7- TEDBİR NAFAKASI HÜKMEDİLEBİLİR
8- TEMYİZ YOLU KAPALIDIR
D- TEDBİR KARARININ YERİNE GETİRİLMESİ
IV EŞLER BİRLİKTE YAŞARKEN ALINAN ÖNLEMLER
V BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİNDE ALINAN ÖNLEMLER
A- AYRI YAŞAMADA HAKLILIK KANITLANMALIDIR
B- YARGILAMA GİDERLERİNE HÜKMEDİLMELİDİR
C- TEDBİR NAFAKASI UCU AÇIK OLARAK VERİLMELİDİR
D- DAVA TARİHİNDEN İTİBAREN VERİLMELİDİR
VI TASARRUF YETKİSİNİN SINIRLANMASI
A- İSTEM BULUNMALIDIR
B- GEREKTİRDİĞİ ÖLÇÜDE YAPILMALIDIR
C- YANINDA GEREKEN ÖNLEMLER ALINABİLİR
D- ŞERH EDİLEBİLİR