Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BOŞANMA DAVASI SÜRESİ İÇİNDE EŞLERİN BARINMASINA İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLER

I BARINMAYA İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLER
II AİLE KONUTUNA İLİŞKİN ÖNLEMLER
A- ORTAK KONUT-AİLE KONUTU KARŞILAŞTIRMASI
B- AİLE KONUTUNUN UNSURLARI
1- EVLİLİK BİRLİĞİ KURULMUŞ OLMALIDIR
a- BÜTÜN EVLİLİKLERDE UYGULANIR
b- NİŞANLILAR ARASINDA VE EVLİLİK DIŞI BİRLİKTE YAŞAMLARDA UYGULANMAZ
c- TERK HALİNDE UYGULANIR
d- BİRLİKTE YAŞAMAYA ARA VERİLMESİ HALİNDE UYGULANIR
e- BOŞANMA VEYA EVLİLİĞİN İPTALİ DAVASINDA UYGULANIR
f- AYRILIK KARARI VERİLMİŞSE UYGULANIR
2- AİLE YAŞAMININ YOĞUNLAŞTIĞI BİR EV BULUNMALIDIR
a- OTURMAYA ELVERİŞLİ OLMALIDIR
b- GEÇERLİ BİR AYNİ YADA KİŞİSEL HAKKA DAYALI OLMALIDIR
c- KURAL OLARAK TEK KONUT OLABİLİR
d- FİİLEN KULLANILIYOR OLMALIDIR
3- AİLE KONUTU NİTELİĞİ KONUSUNDA ÇEKİŞME BULUNMAMALIDIR
C- EV EŞYASI KAVRAMI
D- AİLE KONUTU ŞERHİ
1- NİTELİĞİ
2- ŞERHİN KONULMASI
a- EŞLERDEN BİRİSİNİN MÜLKİYETİNDE BULUNAN BİR KONUT BULUNMALIDIR
b- EŞLERDEN BİRİSİNİN İSTEMDE BULUNMASI GEREKİR
1- İDARİ SİSTEM
2- YARGISAL SİSTEM
c- AİLE KONUTU ŞERHİ EVLİLİK SÜRESİNCE GEÇERLİDİR
3- AİLE KONUTU ŞERHİNİN KALDIRILMASI
a- EVLİLİK BİRLİĞİ SÜRERKEN
b- EVLİLİK BİRLİĞİ SONLANDIĞINDA
c- USUL HÜKÜMLERİ
1- GÖREVLİ MAHKEME
2- YETKİLİ MAHKEME
3- TARAF TEŞKİLİ
d- HARÇ
E- AİLE KONUTU ÜZERİNDE EVLİLİĞİN GENEL HÜKÜMLERİNE İLİŞKİN HAKLAR
1- KİRA SÖZLEŞMESİ TEK BAŞINA FESH EDİLEMEZ
2- AİLE KONUTU İŞLEM TARAFI OLMAYAN EŞİN RIZASI OLMADAN DEVREDİLEMEZ
3- AİLE KONUTU ÜZERİNDEKİ HAKLAR SINIRLANDIRILAMAZ