Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EŞLERİN GEÇİMİNE İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLER ( TEDBİR NAFAKASI )

I TEDBİR NAFAKASININ NİTELİĞİ
A- GENEL OLARAK
B- KUSUR DİKKATE ALINAMAZ
C- EVLİLİK DIŞI BİRLİKTELİK VARSA VERİLMEZ
1- BAŞKASI İLE YAŞANIYOR OLMALIDIR
2- EKONOMİK DESTEK BULUNMALIDIR
3- GEREKSİNİM DESTEKLE SONLANMALIDIR
4- EKONOMİK BİRLİK OLUŞMALIDIR
D- TEREKE ALACAĞINA DAHİLDİR
II TEDBİR NAFAKASINDA İSTEK
A- İSTEK AŞILAMAZ
B- İSTEK BELİRSİZ İSE
C- İSTEĞE RAĞMEN KARAR VERİLMEDİ İSE
D- KENDİLİĞİNDEN VERİLİR
E- ÖNCE İSTENMEDİ SONRA İSTENDİ İSE
F- İSTENMEDİĞİ AÇIKLANMIŞSA
1- İSTENMEDİĞİ DAVA DİLEKÇESİNDE AÇIKLANABİLİR
2- İSTENMEDİĞİ CEVAP DİLEKÇESİNDE AÇIKLANABİLİR
3- İSTENMEDİĞİ DURUŞMADA AÇIKLANABİLİR
G- BOŞANMA KESİNLEŞMİŞSE İSTENEMEZ
H- BAĞIMSIZ DAVA İLE İSTENMESİ (TÜRK MEDENİ KANUNU M. 197)
I- MİKTAR KESİNLEŞMİŞSE FAZLASI VERİLEMEZ
III TEDBİR NAFAKASINDA SÜRE
A- BAŞLANGICI
B- SINIRLI SÜRE VERİLMESİ
C- SONA ERMESİ
1- EŞLERDEN BİRİNİN ÖLMESİ
2- BOŞANMA KARARININ KESİNLEŞMESİ
3- SINIRLI SÜRENİN TAMAMLANMASI
4- BAŞKASI İLE DÜZENLİ YAŞAMAYA BAŞLANMASI
5- BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT EDİLMESİ
6- KALDIRILMASINA KARAR VERİLMESİ
7- TEDBİR NAFAKASINDAN FERAGAT EDİLMESİ
IV TEDBİR NAFAKASI KARARININ KAPSAMI
A- MİKTARI
1- GELİRİN ARAŞTIRMASI
2- GELİRİN DEĞERLENDİRİLMESİ
a- EŞİN GELİRİ AZ İSE
b- EŞİN GELİRİ VAR İSE
c- EŞİN GELİRİ YOKSA
d- EŞİN GELİRİ ARAŞTIRILMADI İSE
e- EŞLERİN GELİRİ EŞİT İSE
f- EŞLERİN MESLEĞİ VAR İSE
3- BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ
B- MİKTARIN DEĞİŞTİRİLMESİ
1- İNDİRİLMESİ
2- ARTTIRILMASI
C- ÖDENMESİ
1- ÖDEME BİÇİMİ
a- İRAT BİÇİMİNDE ÖDENMESİ
b- TOPLAM ÖDEMESİ
2- TÜRÜ
a- TÜRK PARASI OLARAK
b- AYIN OLARAK
D- GELECEK AYLARDAKİ MİKTARININ KARARLAŞTIRILMASI
E- FAİZ
V TEDBİR NAFAKASINDA USUL
A- GÖREVLİ MAHKEME
B- YETKİLİ MAHKEME
C- TARAFLAR
1- KADIN YARARINA TEDBİR NAFAKASI
a- KURAL OLARAK
b- ASKERDE OLAN EŞİN TEDBİR NAFAKASI YÜKÜMLÜLÜĞÜ YOKTUR
2- ERKEK YARARINA TEDBİR NAFAKASI
a- KURAL OLARAK
b- ERKEK EŞ YARARINA TEDBİR NAFAKASI VERİLEMEYECEK HALLER
1- ERKEK EŞ ÇALIŞABİLİR İSE
2- ERKEK EŞİN GELİRİ VAR İSE
3- KADININ GELİRİ YOKSA
D- HARÇ
E- HÜKÜM FIKRASI
1- KİME VERİLDİĞİ BELLİ OLMALIDIR
2- NİTELİĞİ BELLİ OLMALIDIR
3- BAŞLANGICI VE SONU BELLİ OLMALIDIR
4- NE MİKTAR VERİLDİĞİ BELLİ OLMALIDIR
5- YENİDEN HÜKÜM KURULMAMALIDIR
6- KISA KARAR İLE VERİLDİ GEREKÇELİ KARARDA YAZILMADI İSE
7- KISA KARAR İLE GEREKÇELİ KARAR ARASINDA ÇELİŞKİ OLMAMALIDIR
8- SADECE ARA KARAR İLE VERİLMESİ
F- FERAGAT
G- TAVZİH
H- VEKALET ÜCRETİ
I- YABANCILIK UNSURU
İ- ZAMAN AŞIMI
J- KESİN HÜKÜM
K- ISLAH
L- İNFAZI
1- İNFAZ OLANAKLI İSE
2- İNFAZ OLANAKSIZ İSE
M- İADE
N- TEMYİZ
O- KARAR DÜZELTME
Ö- İCRASI GERİ BIRAKILAMAZ