Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

EŞLERİN MALLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLER

I TÜRK KANUNU MEDENİSİNE GÖRE
II TÜRK MEDENİ KANUNUNA GÖRE
A- GENEL OLARAK EŞLERİN MALLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLER
B- MAL REJİMLERİNE GÖRE EŞLERİN MALLARININ YÖNETİMİNE İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLER
1- KURAL MAL REJİMİNE GÖRE
2- MAL AYRILIĞI REJİMİNE GÖRE
3- PAYLAŞMALI MAL REJİMİNE GÖRE
4- MAL ORTAKLIĞI REJİMİNE GÖRE
III BİRLİKTE AÇILAN DAVALARIN İNCELENMESİ
A- EŞYANIN İSTENİLMESİ
1- AİLE MAHKEMESİ GÖREVLİDİR
2- BOŞANMANIN EKİ DEĞİLDİR
3- MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ GEREKLİ DEĞİLDİR
4- NİSBİ HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN MEHİL VERİLMELİDİR
a- HARÇ TAMAMLANIRSA
b- HARÇ TAMAMLANMAZSA
5- BOŞANMA DAVASINDAN TEFRİK EDİLMESİ ÖNERİLİR
B- KATKININ İSTENMESİ
1- KATKININ ZAMANI BELİRLENMELİDİR
a- KATKI PAYI ALACAĞININ İSTENİLMESİ
b- DEĞER ARTIŞ PAYI ALACAĞININ İSTENMESİ
2- USUL HÜKÜMLERİ
a- AİLE MAHKEMESİ GÖREVLİDİR
b- MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ GEREKLİDİR
c- BOŞANMANIN EKİ DEĞİLDİR
d- NİSBİ HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN MEHİL VERİLMELİDİR
1- HARÇ TAMAMLANIRSA
2- HARÇ TAMAMLANMAZSA
e- BOŞANMA DAVASINDAN TEFRİK EDİLMELİDİR
f- BOŞANMA DAVASININ SONUCU BEKLENMELİDİR
1- MAL REJİMİ SONLANIRSA
2- MAL REJİMİ SONLANMAZ İSE
C- KATILMA ALACAĞININ İSTENİLMESİ
1- AİLE MAHKEMESİ GÖREVLİDİR
2- MAL REJİMİNİN SONA ERMESİ GEREKLİDİR
3- BOŞANMANIN EKİ DEĞİLDİR
4- NİSBİ HARCIN TAMAMLANMASI İÇİN MEHİL VERİLMELİDİR
a- HARÇ TAMAMLANIRSA
b- HARÇ TAMAMLANMAZSA
5- BOŞANMA DAVASINDAN TEFRİK EDİLMELİDİR
6- BOŞANMA DAVASININ SONUCU BEKLENMELİDİR
a- MAL REJİMİ SONLANIRSA
b- MAL REJİMİ SONLANMAZSA
D- BOŞANMANIN EKİ OLMAYAN İSTEKLERİN İNCELENMESİ