Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BOŞANMA DAVASINA “SON VEREN” TARAF İŞLEMLERİ

I BOŞANMA DAVASINDAN FERAGAT
A- TAKİPSİZ BIRAKMAYI TAKİPTEN SARFINAZAR ETME İLE KARŞILAŞTIRMA
1- TAKİPSİZ BIRAKMA
2- TAKİPTEN SARFINAZAR ETME
B- FERAGAT USULU
1- FERAGAT ŞEKLİ
a- SÖZLÜ FERAGAT
b- YAZILI FERAGAT
2- FERAGAT EDEBİLECEK KİŞİ
a- DAVACI
b- VEKİL
c- VASİ
d- DAVACIYA OY DANIŞMANI ATANMIŞSA
3- FERAGAT ZAMANI
4- FERAGAT EDİLDİKTEN SONRA DÖNÜLEMEZ
5- KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR
C- ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA FERAGAT
1- BİRLİKTE BAŞVURMADA FERAGAT
2- BİR EŞİN DİĞERİNİN DAVASINI KABUL ETMESİNDE FERAGAT
a- DAVACI – DAVALININ FERAGAT ETMESİ
b- DAVALI – DAVACININ FERAGAT ETMESİ
II BOŞANMA DAVASINDA DAVAYI KABUL
III BOŞANMA DAVASINDA SULH GEÇERSİZDİR