Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

BOŞANMA DAVASINDA “ÇOCUK MALLARI” DÜZENLEMESİ

I

 ÇOCUK MALLARI YÖNETİMİ

A- GENEL OLARAK
B- EVLİLİK SONA ERİNCE

II

 ÇOCUK MALLARININ KULLANMA HAKKI

III 

 ÇOCUK MALLARININ GELİRLERİN SARFI

IV

 ÇOCUK MALLARININ KISMEN SARF EDİLMESİ

V

 SERBEST MALLARI

A- ÇOCUĞUN SERBEST MALLARINDA KAZANDIRMALAR
B- ÇOCUĞUN SERBEST MALLARINDA SAKLI PAY
C- ÇOCUĞUN SERBEST MALLARINDA MESLEK YADA SANAT İÇİN VERİLEN MAL VEYA KİŞİSEL KAZANÇ

VI

 ÇOCUK MALLARININ KORUNMASI

A- ÇOCUK MALLARININ KORUNMASINDA ÖNLEMLER
B- ÇOCUK MALLARININ KORUNMASIDA YÖNETİMİN ANNE VE BABADAN ALINMASI

VII

 ÇOCUK MALLARININ YÖNETİMİNİN SONA ERMESİ

A- MALLARIN DEVRİ
B- ANA VE BABANIN SORUMLULUĞU