Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BOŞANMA DAVASINDA ÇOCUKLARA İLİŞKİN GEÇİCİ ÖNLEMLER

I GENEL OLARAK
II BİR TARAFIN HİMAYESİNE BIRAKMAK
III KİŞİSEL İLİŞKİYİ DÜZENLEMEK
IV TEDBİR NAFAKASI VERMEK
A- TEDBİR NAFAKASININ NİTELİĞİ
B- TEDBİR NAFAKASININ SÜRESİ
1- TEDBİR NAFAKASININ BAŞLANGICI VE SONU BELLİ OLMALIDIR
a- KURAL OLARAK DAVA TARİHİNDE BAŞLAR
b- FİİLEN KALMA DAVA TARİHİNDEN SONRA İSE
c- DAVADAN SONRA DOĞUM VAR İSE
d- KARARDAN SONRA DOGUM VARSA
e- ÖNCE İSTENMEDİĞİ AÇIKLANMIŞ SONRA İSTENMİŞ İSE
f- BİRLEŞEN NAFAKA DAVASI VARSA
2- TEBİR NAFAKASININ BİTİMİ
a- KURAL OLARAK DAVA SONUNA KADAR VERİLİR
b- FİİLEN KALMA SONLANMIŞSA
c- ERGİN OLDUĞU TARİHE KADAR VERİLİR
d- ÖLÜM TARİHİNE KADAR VERİLİR
C- İSTEK
1- ERGİN OLMAYAN ÇOCUK İÇİN
2- ERGİN ÇOCUK İÇİN
D- MİKTARININ BELİRLENMESİ
1- ÇOCUĞUN İHTİYAÇLARI
2- ÇOCUĞUN GELİRLERİ
3- TARAFLARIN ÖDEMEYİ KABUL ETTİKLERİ MİKTAR
4- TARAFLARIN HAYAT KOŞULLARI VE ÖDEME GÜÇLERİ
E- ÇOCUĞUN BULUNDUĞU YER BELİRLENMELİDİR
1- ÇOCUK YANINDA İSE
2- ÇOCUK YANINDA DEĞİL İSE
3- İSPAT ARAÇLARI
a- TANIK ANLATIMLARI
b- ZABITA ARAŞTIRMASI
c- DİĞER İSPAT ARAÇLARI
F- SOYBAĞI SORUNU BULUNMAMALIDIR
G- ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE TEDBİR NAFAKASI VERMEK
V MALLARINA İLİŞKİN ÖNLEM ALMAK
VI ÇOCUK KAÇIRMADA ÖNLEM
A- GENEL OLARAK
1- AMAÇ
2- KONUSU VE ŞAHSİ UYGULAMA ALANI
3- UYGULAMA ALANINDA YER ALAN KAVRAMLAR
a- MERKEZİ MAKAM
b- BAŞVURU SAHİBİ
c- ÇOCUK
d- VELAYET HAKKI
e- ŞAHSİ İLİŞKİ KURMA HAKKI
f- SÖZLEŞME
g- GENEL MÜDÜRLÜK
h- UZMANLAR
ı- MAHKEME
B- MERKEZİ MAKAMIN ALACAĞI TEDBİRLER
1- MAHALLİ CUMHURİYET BAŞSAVCILIKLARININ ARACILIĞI
2- MERKEZİ MAKAMIN GÖREVLERİ
a- ÇOCUĞUN BULUNDUĞU YERİ TESBİT ETMEK
b- YENİ TEHLİKELERİ VEYA ZARARLARI ÖNLEMEK
c- RIZA İLE İADE VEYA SULH YOLU İLE BİR ÇÖZÜMÜ ARAŞTIRMAK
d- ÇÖZÜM SAĞLANAMAMIŞSA DAVA AÇMAK
e- UYGULAMADA KOLAYLIK SAĞLAMAK
C- USUL HÜKÜMLERİ
1- GÖREVLİ MAHKEME
2- YETKİLİ MAHKEME
a- ÇOCUĞUN HALEN OTURDUĞU YER MAHKEMESİ
b- KORUMA ALTINA ALINDIĞI YER MAHKEMESİ
3- BAŞVURU USULU
4- DAVA AÇMA USULU
5- SULH YOLU İLE ÇÖZÜM
6- YARGILAMA USULU
a- DAVANAMENİN TEBLİĞİ
b- BASİT YARGILAMA USULU UYGULANIR
c- ADLİ TATİLDE GÖRÜLÜR
d- DAVALARIN AYRILMASI
e- BEKLETİCİ MESELE
f- GEÇİCİ KORUMA TEDBİRLERİ
g- DAVADAN FERAGAT EDİLEBİLİR
7- KANUN YOLU
D- İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN OLUŞMASI
1- TARAF DEVLETLER ARASINDA UYGULANIR
2- YÜRÜRLÜK SONRASI OLAYLARDA UYGULANIR
3- MUTAT MESKENİ TARAF DEVLETLERDEN BİRİNDE BULUNAN ÇOCUKLARA UYGULANIR
4- İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜ 16 YAŞINA GELDİĞİNDE SONA ERER
5- İADE DAVASI BİR YIL İÇİNDE AÇILMALIDIR
6- VELAYET HAKKI İHLAL EDİLMİŞ OLMALIDIR
E- İADE YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN SONLANMASI
1- ÇOCUĞUN YENİ ÇEVRESİNE UYUM SAĞLAMASI
2- VELAYET HAKKININ FİİLEN KULLANILMAMASI
3- VELAYET HAKKI SAHİBİNİN İZNİ
4- VELAYET HAKKI SAHİBİNİN SONRADAN KABUL EDİLMESİ
5- ÇOCUK İÇİN CİDDİ RİSKİN BULUNMASI
a- FİZİKİ RİSK
b- PSİKOLOJİK RİSK
c- MUSAMAHA EDİLEMEYECEK RİSK
6- ÇOCUĞUN İSTEĞİ
7- İNSAN HAKLARI VE TEMEL ÖZGÜRLÜKLERE YÖNELİK İLKELERİMİZ
F- KARARLARIN YERİNE GETİRİLMESİ
1- İCRA EMRİ TEBLİĞ ETMEKSİZİN YERİNE GETİRİLİR
2- İCRA MÜDÜRLÜĞÜNÜN YETKİSİ
3- KOLLUK KUVVETLERİNİN GÖREVLERİ
4- KORUMA TEDBİRLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ
5- İCRANIN ERTELENMESİ
6- ÇOCUĞUN TESLİMİ
7- ÇOCUĞUN YERİNİN DEĞİŞTİRİLMEMESİ
8- YAPTIRIM
9- ÇOCUĞUN GİDERLERİ
10- YARGILAMA MASRAFLARI
11- ADLİ YARDIM