Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BOŞANMA DAVASINDA USUL

BOŞANMA DAVASININ KONUSU

I AYRILIK KARARI
A- BOŞANMA SEBEPLERİ GERÇEKLEŞMELİDİR
B- ORTAK HAYATIN YENİDEN KURULMA OLASILIĞI BULUNMALIDIR
C- AYRILIK SÜRESİ
D- AYRILIK KARARININ SONUÇLARI
E- AYRILIĞIN SONA ERMESİ
1- AYRILAN EŞLERİN BARIŞMASI SEBEBİ İLE
2- AYRILIK SÜRESİNİN DOLMASI SEBEBİ İLE
F- AYRILIK KARARINA DAYALI BOŞANMA DAVASI
1- KAVRAM
a- AYRILIK KARARINA DAYALI BOŞANMA DAVASI
b- AYRILIKTAN SONRA BAĞIMSIZ AÇILAN BOŞANMA DAVASI
2- DAVA AÇMA HAKKI
II BOŞANMA KARARI
III EVLENMENİN İPTALİ KARARI
A- SADECE EVLENMENİN İPTALİ İSTENEBİLİR
B- EVLENMENİN İPTALİ OLMAZSA BOŞANMA İSTENEBİLİR

BOŞANMA DAVASINDA TARAF VE DAVA EHLİYETİ

I TARAF EHLİYETİ
A- DAVACI
II DAVA EHLİYETİ
A- TAM EHLİYETLİLER
B- SINIRLI EHLİYETLİLER
C- SINIRLI EHLİYETSİZLER
D- TAM EHLİYETSİZLER

BOŞANMA DAVASINDA YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

I YETKİLİ MAHKEME ( TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 168 )
A- EŞLERDEN BİRİNİN YERLEŞİM YERİ
1- KADIN EŞİN YERLEŞİM YERİ
a- AYRI EV AÇMA OLANAĞI OLMAYAN KADININ YERLEŞİM YERİ
1- BABA EVİNİN BULUNDUĞU YERDE DAVA AÇABİLİR
2- YAKINLARININ BULUNDUĞU YERDE DAVA AÇILAMAZ
b- AYRI EV AÇMA OLANAĞI BULUNAN KADININ YERLEŞİM YERİ
c- NÜFUSA KAYITLI OLUNAN YER YERLEŞİM YERİNE KARİNE DEĞİLDİR
d- KADIN SEÇİMLİK HAKKINI KULLANABİLİR
2- ERKEK EŞİN YERLEŞİM YERİ
a- KURAL OLARAK
b- NÜFUSA KAYITLI OLUNAN YER YERLEŞİM YERİNE KARİNE DEĞİLDİR
c- YURT DIŞINDA İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN ERKEK EŞ
d- EMEKLİ OLAN ERKEK EŞ
3- EŞLERDEN BİRİNİN YERLEŞİM YERİNİN BELİRLENMESİ
a- MUHTARLIK BELGESİ
b- ÇALIŞILAN YER
1- MEMURİYET SEBEBİ İLE ÇALIŞILAN YER
2- SERBEST ÇALIŞILAN YER
c- OTURULAN YER
d- KURUMLARDA BULUNAN YER (TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 22 )
1- EĞİTİM KURUMUNDA BULUNMA
2- SAĞLIK KURUMUNDA BULUNMA
3- BAKIM KURUMUNDA BULUNMA
4- CEZA KURUMUNDA BULUNMA
B- SON DEFA ALTI AY BİRLİKTE OTURULAN YER
C- YETKİLİ MAHKEMENİN GÖSTERİLMESİ
1- BİRDEN FAZLA YER OLARAK GÖSTERİLMİŞSE
2- DOĞRU GÖSTERİLMİŞSE
3- DOĞRU GÖSTERİLMEMİŞSE
4- HİÇ GÖSTERİLMEMİŞSE ( HUKUK MAHKEMELERİ USUL KANUNU MADDE 23 )
5- TERCİH HAKKI DAVACININDIR
a- DAVACI DAVADAN ÖNCE SON DEFA ALTI AY BİRLİKTE OTURDUKLARI MAHKEMESİNİ TERCİH EDEBİLİR
b- DAVACI EŞLERDEN BİRİNİN YERLEŞİM YERİ MAHKEMESİNİ TERCİH EDEBİLİR
6- TERCİH HAKKININ DAVALIYA GEÇMESİ
D- YETKİ İLK İTİRAZININ İNCELENMESİ
1- SÜREDE İSE
2- SÜREDE DEĞİL İSE
3- HADİSE ŞEKLİNDE İNCELENMELİDİR (HUKUK MAHKEMELERİ USUL KANUNU MADDE 190 )
4- KONUSUZ KALMASI
5- REDDİ TEBLİĞ EDİLMELİDİR
a- YETKİ İTİRAZI SÜREDE İSE
b- YETKİ İTİRAZI SÜREDE DEĞİL İSE
6- YETKİSİZLİK KARARINDA YETKİLİ MAHKEMENİN GÖSTERİLMESİ
a- YETKİLİ MAHKEME GÖSTERİLMELİDİR
b- İTİRAZDA GÖSTERİLMEYEN MAHKEME YETKİLİ GÖSTERİLMELİDİR
E- YETKİYE İLİŞKİN USUL
1- YETKİLİ MAHKEMEDE TEBLİĞGAT YAPILMALIDIR (HUKUK MAHKEMELERİ USUL KANUNU MADDE 193)
2- KAMU DÜZENİNE İLİŞKİN DEĞİLDİR
3- DAVACI YETKİ İTİRAZINDA BULUNAMAZ
4- KARAR DÜZELTME
5- TEMYİZ
6- YARGILAMA GİDERİ
7- VEKALET ÜCRETİ
8- YABANCILIK UNSURU
9- MERCİ TAYİ KARARI BAĞLAYICIDIR
10- ARA KARARINDAN DÖNÜLEBİLİR
II GÖREVLİ MAHKEME
A- GENEL OLARAK
1- AİLE MAHKEMESİ KURULAN YERLERDE
2- AİLE MAHKEMESİ KURULMAYAN YERLERDE
B- GÖREV SEBEBİ İLE HÜKMÜN BOZULMASININ SONUÇLARI
C- GÖREVLİ MAHKEMEDE ÇAĞRI YAPILMALIDIR
D- GÖREV VE YETKİ İTİRAZI AYNI ANDA İLERİ SÜRÜLÜRSE
E- GÖREVSİZLİK KARARINA KARSI KARAR DÜZELTME YOLU KAPALIDIR
F- GÖREVSİZLİK KARARINDA VEKALET ÜCRETİ
G- MERCİ TAYİN KARARI BAĞLAYICIDIR