Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMA USULU

I GENEL OLARAK BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMA USULU (TÜRK MEDENİ KANUNU MADDE 184 )
A- HAKİM VİCDANEN KANAAT GETİRMELİDİR
B- HAKİM OLGULAR HAKKINDA TARAFLARA YEMİN ÖNEREMEZ
C- TARAFLARIN İKRARI HAKİMİ BAĞLAMAZ
D- HAKİM KANITLARI SERBESTÇE TAKDİR EDER
E- BOŞANMANIN FER’İ SONUÇLARINA LİŞKİN ANLAŞMALARIN ONAYLANMASI GEREKİR
F- HAKİM DURUŞMANIN GİZLİ YAPILMASINA KARAR VEREBİLİR
II ÖZEL OLARAK BOŞANMA DAVASINDA YARGILAMA USULU
A- DURUŞMANIN YAPILMASI
B- TANIKLARIN DİNLENMESİ
1- TENSİP KARARI İLE TANIKLARI DA KAPSAYACAK ŞEKİLDE DELİLLERİN BİLDİRİLMESİ İÇİN KESİN SÜRE VERİLEMEZ
2- TANIK SAYISI KURAL OLARAK SINIRLANDIRILAMAZ
3- TARAFLARA TANIKLARIN DURUŞMADA HAZIR BULUNDURMA ZORUNLULUĞU YÜKLENEMEZ
4- TANIKLAR ÇAĞRILIRKEN ÜCRET VE DAVETİYE GİDERLERİ GÖSTERİLMELİDİR
a- TANIK ÜCRETLERİ GÖSTERİLMELİDİR
b- DAVTİYE GİDERLERİ GÖSTERİLMELİDİR
5- TANIK DAVETİYE TEBLİĞİE RAĞMEN DURUŞMAYA GELMEMİŞSE İHZAR EDİLMELİDİR
6- TANIKLARIN ÇAĞRILMASINDA KESİN MEHİL
a- GENEL OLARAK
b- İKİNCİ MEHİL KESİNDİR
c- İZLEYEN OTURUM TANIK HAZIR EDİLMİŞSE
7- BOŞANMA DAVASINDA İKİNCİ TANIK LİSTESİ VERİLEMEZ
8- DELİL LİSTESİNDE YER ALMAYAN KİMSELER TANIK OLARAK DİNLENEMEZ
9- ASIL OLAN TANIKLARIN DOĞRU SÖYLEMİŞ OLMALARIDIR
10- TANIKLARIN TÜMÜ DİNLENMELİDİR
C- TARAF TEŞKİLİ
D- DERDESTLİK
E- DAVANIN BAŞVURUYA BIRAKILMASI
F- VEKALET ÜCRETİ
G- KARŞILIK DAVA
H- TEMYİZ
1- GENEL OLARAK
2- TEMYİZDE HUKUKİ YARAR
a- HUKUKİ YARARI OLMAYAN TEMYİZ EDEMEZ
b- YASAL DANIŞMAN TEMYİZ EDEMEZ
c- VESAYET ALTINDA BULUNAN TEMYİZ EDEMEZ
3- YASAL SÜRE GEÇTİKTEN SONRA TEMYİZ EDİLMESİ
4- TEMYİZDE ESKİ HALE GETİRME
5- TEMYİZ HARCI
6- TEMYİZDEN FERAGAT
7- TEMYİZ DİLEKÇESİNDE İMZA NOKSANI BULUNMASI
8- TEMYİZ YOLU KAPALI KARARLAR
a- TEVZİ BÜROSUNUN YANLIŞ İŞLEMİ SEBEBİ İLE İLGİLİ KARAR
b- HÜKMÜN KESİNLEŞTİRİLMESİ KARARI
c- DİĞER KARARLAR
9- KANUN YARARINA TEMYİZ
10- KATILMA YOLU İLE TEMYİZ
11- TEMYİZ EDEN DAVACININ ÖLMESİ
12- TEMYİZDE İNCELEME DIŞI BIRAKILAN YÖNLER
I- BOŞANMA DAVALARININ BİRLEŞTİRİLMESİ
İ- ADLİ YARDIM
J- VEKALETAME
1- GENEL VEKALETNAME İLE BOŞANMA DAVASI AÇILABİLİR
2- VEKALETNAMELERE, VEKALET VERENİN FOTOĞRAFI YAPIŞTIRILMALIDIR
3- VEKALETNAMELERE, BARO PULU YAPIŞTIRILMALIDIR
4- VEKALETNAME İBRAZ EDİLMELİDİR
5- VEKALETNAME USULUNE UYGUN DÜZENLENMELİDİR
K- YARGILAMA GİDERİ
L- KARAR İÇERİĞİ
1- KARAR BAŞLIĞI
2- GEREKÇE
3- KESİNLEŞME ŞERHİ VERİLMESİ
M- BOŞANMA DAVASININ KONUSUZ KALMASI
N- TAVZİH
O- ISLAH
Ö- YARGILAMANIN İADESİ