Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BOŞANMANIN ÇOCUKLARLA İLGİLİ SONUÇLARI – 

“VELAYET”

I

VELAYETİN NİTELİĞİ

A- GENEL OLARAK
B- OLANAK BULDUKÇA ANA BABA DİNLENMELİDİR
C- YETERLİ İDRAK GÜCÜNE SAHİP ÇOCUK DİNLENMELİDİR
D- UZMAN BİLİRKİŞİLERDEN GÖRÜŞ ALINMALIDIR
E- KAMU DÜZENİNE İLİŞKİNDİR
F- VELAYET KONUSUNDA ONAY İLE ANLAŞMA YAPILABİLİR
G- GEÇİCİ OLARAK DÜZENLENEBİLİR

II

 VELAYETİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

A- ÇOCUĞUN ÖZELLİKLERİ
1- CİNSİYETİ
2- DOĞUM TARİHİ
a- DAVA ÖNCESİNDE DOĞDU İSE
b- DAVA SIRASINDA DOĞDU İSE
c – KARARIN KESİNLEŞMESİNDEN SONRA DOĞDU İSE
1- EVLİLİĞİN SONA ERMESİNDEN BAŞLAYARAK ÜÇYÜZ GÜN İÇİNDE DOĞMUŞ İSE
2- EVLİLİĞİN SONA ERMESİNDEN BAŞLAYARAK ÜÇYÜZ GÜN SONRASINDA DOĞMUŞ İSE
3- EĞİTİM DURUMU
4- NÜFUS KAYDI
a- NÜFUS KAYDINDA ÇELİŞKİ VARSA
b- NÜFUS KAYDININ DÜZELTİLMESİ DAVASI VARSA
c- NÜFUS KAYDI YOKSA
d – ÖLÜ OLDUĞU HALDE KAYDEN SAĞ İSE
5- SAĞLIK DURUMU
6- YAŞI
a- 0-3 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR
b- 3-6 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR
c- 6-13 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR
d- 13-17 YAŞ GRUBU ÇOCUKLAR
e – ERGİN ÇOCUK
7- ÖLDÜ İSE
B- ANA BABANIN ÖZELLİKLERİ
1- ÇOCUĞA YÖNELİK ÖZELLİKLERİ
a- BAŞKASINA BIRAKILMASI
b- İHMAL EDİLMESİ
c- KAÇIRILMASI
d- TERK EDİLMESİ
e- YÖNLENDİRİLMESİ
f- DİLENDİRİLMESİ
2- KENDİ ÖZELLİKLERİ
a- DENGESİZ OLMASI
b- SADAKATSİZ OLMASI
c- ŞİDDEET UYGULAMASI
d- TUTUKLU OLMASI
e- ÖLMESİ
f- İSTEMİYOR OLMASI
g- MESLEKLERİ
h- EKONOMİK DURUMLARI
ı- KÖTÜ DAVRANMASI
i- TEHDİT ETMESİ
j- YAŞADIKLARI ORTAM
k – ALKOL BAĞIMLISI OLMASI
l- AKIL HASTASI OLMASI
m- RUHSAL SORUNLARI OLMASI
C- ALIŞTIĞI ORTAMI DEĞİŞTİRMEME
D- KARDEŞLERİN AYRILMAMASI
E- DİN VEYA MEZHEP
F- BOŞANMADAKİ KUSUR
G- DEĞER YARGILARI
H- SOYBAĞI İLİŞKİSİ
1- ÇOCUKLA SOYBAĞI İLİŞKİSİ YOKSA
2- ÇOCUKLA SOYBAĞI SORUNU VARSA
a- ÇOCUKLA ANA VE BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI SORUNU VARSA
b- ÇOCUKLA ANA YÖNÜNDEN SOYBAĞI SORUNU VARSA
c- ÇOCUKLA BABA YÖNÜNDEN SOYBAĞI SORUNU VARSA
I- BÖLÜNEMEZLİK VE KOŞULSUZ VERME
İ- BOŞANMA PROTOKOLÜ VARSA
J- ÇOCUK İÇİN KORUMA KARARI VARSA
K- EVLATLIK OLARAK VERİLME

III

 VELAYETİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER

IV

 VELAYET HÜKMÜNÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

A- YETKİLİ MAHKEME
B- GÖREVLİ MAHKEME
C- YENİDEN EVLENME SEBEBİ İLE DEĞİŞİKLİK
D- BAŞKA YERE GİTME SEBEBİ İLE DEĞİŞİKLİK
E- ÖLÜM SEBEBİ İLE DEĞİŞİKLİK
F- DİĞER DURUMLAR SEBEBİ İLE DEĞİŞİKLİK
G- HÜKÜM

V

 VELAYETİN KALDIRILMASI

A- GENEL OLARAK
B- ANA VEYA BABANIN YENİDEN EVLENMESİ HALİNDE
C- VELAYETİN KALDIRILMASI HALİNDE ANA VE BABANIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

VI

 VELAYETTE USUL

A- GÖREVLİ MAHKEME
B- CEZA DAVASININ ETKİSİ
C- HÜKÜM FIKRASI
1- HÜKÜM FIKRASINDA YER ALMALIDIR
2- DURAKSAMA YARATMAMALIDIR
3- ÇELİŞKİLİ OLMAMALIDIR
4- MÜFREDAT DEFTERİ DÜZENLENMELİDİR
D- TÜZÜK HÜKÜMLERİ
E- VEKALET ÜCRETİ
F- YABANCILIK UNSURU
G- HARÇ
1- BOŞANMA KARARINDAN ÖNCE İSTENMESİNDE HARÇ
2- BOŞANMA KARARINDAN SONRA İSTENMESİNDE HARÇ
H- KESİN HÜKÜM
I- TAVZİH
İ- ADLİ TATİLDE GÖRÜLÜR
J- DELİLLERİN TOPLANMASI

VII

 ÇOCUK KORUMA KANUNUNA GÖRE VELAYET