Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

BOŞANMANIN EŞLERLE İLGİLİ MALİ SONUÇLARI

I

MALLARIN TASFİYESİ

A- BOŞANMA DURUMUNDA
II

MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ İLE SAĞLANAN YARARLAR