Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

BOŞANMA DAVASINDA “MADDİ TAZMİNAT” KONUSU

I

MADDİ TAZMİNATIN KOŞULLARI

A- MADDİ TAZMİNATIN MADDİ KOŞULLARI
1- TAZMİNAT İSTEYEN KUSURSUZ YADA DAHA AZ KUSURLU LMALIDIR
2- TAZMİNAT İSTENEN KUSURLU OLMALIDIR
a- KESİNLEŞMİŞ BOŞANMA KARARI YOKSA
b- KESİNLEŞMİŞ BOŞANMA KARARI VARSA
1- TÜRK MAHKEMESİNİN GEREKÇESİ
2- YABANCI MAHKEMENİN GEREKÇESİ
3- ZARAR
a- MEVCUT MENFAATLER
b- BEKLENEN MENFAATLER
c- ZARAR KAPSAMINA GİRMEYEN MENFAATLER
d- ZARARIN BELİRLENMESİ
4- NEDENSELLİK BAĞI
5- HUKUKA AYKIRILIK
a- HUKUKA AYKIRILIK VARSA
b- HUKUKA AYKIRILIK YOKSA
B- MADDİ TAZMİNATIN BİÇİMSEL KOŞULLARI
1- İSTEK
a- İSTEK BELİRSİZ İSE
b- İSTEK ARTTIRILAMAZ
c- İSTEK YOK İSE
d- İSTENMEDİĞİ AÇIKLANMIŞSA
e – İSTEK AŞILAMAZ
f- İSTEK KARARA BAĞLANMADI İSE
g- İSTEĞİN NİTELİĞİ
h – ANLAŞMALI BOŞANMADAN SONRA İSTENİLEMEZ
2- SÜRE
a- BOŞANMADAN ÖNCEKİ SÜRE
b- BOŞANMADAN SONRAKİ SÜRE
c- TENFİZDEN SONRAKİ SÜRE
3- EVLİLİK BİRLİĞİNİN BOŞANMA İLE SONA ERMESİ

II

MADDİ TAZMİNAT KARARININ KAPSAMI

A- MADDİ TAZMİNATIN ÖDEME BİÇİMİ
1- TOPTAN ÖDENEBİLİR
2- İRAT BİÇİMİNDE ÖDENEBİLİR
3- AYIN OLARAK ÖDENEBİLİR
4- ANLAŞMA YOKSA YABANCI PARA OLARAK ÖDENMEZ
5- TAKSİTLE ÖDENMEZ
B- MADDİ TAZMİNATIN KESİLMESİ – MADDİ TAZMİNATDA KESİNTİ YAPILMASI
C- MADDİ TAZMİNATDA KESİNTİ MİKTARI
1- GENEL OLARAK
2- MİKTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
D- MADDİ TAZMİNATDA FAİZ
1- BAŞLANGICI
2- BOŞANMADAN SONRA İSTENMİŞSE
3- İSTENMEDİ İSE
4- TÜRÜ
5- İSTEM HAKKINDA KARAR VERİLMEDİ İSE
E- GELECEK YILLARDAKİ MİKTARIN KARARLAŞTIRILMASI

III

MADDİ TAZMİNATTA USUL

A- GÖREVLİ MAHKEME
1- BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ DAVADA
2- BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN DAVADA
a- TARAFLAR ARASINDA EVLİLİK VARSA
b- TARAFLAR ARASINDA EVLİLİK YOKSA
B- YETKİLİ MAHKEME
C- FERAGAT
D- HARÇ
1- İSTEM TMK M. 174 F.I KAPSAMINDA İSE
2- İSTEM TMK M. 174 F.I KAPSAMINDA DEĞİL İSE
a- GENEL OLARAK
b- DÜĞÜN GİDERİNDE HARÇ
c- EŞYA GİDERİNDE HARÇ
d- KATKI PAYI İSTEMİNDE HARÇ
e- KAZANÇ KAYBI İSTEMİNDE HARÇ
f- KİRA İSTEMİNDE HARÇ
g- MİRAS PAYININ ALINMA İSTEMİNDE HARÇ
h- PARA İSTEMİNDE HARÇ
ı- ZİYNET İSTEMİNDE HARÇ
i- ARAÇ BEDELİNDE HARÇ
j- KATILMA ALACAĞI İSTEMİNDE HARÇ
k- İŞTEN AYRILMA SEBEBİ İLE TAZMİNAT İSTEMİNDE HARÇ
l- DOĞUM GİDERİ İSTEMİNDE HARÇ
m – EVE TAŞINMA GİDERİ İSTEMİNDE HARÇ
3- YABANCI MAHKEME KARARI TENFİZ EDİLMİŞSE HARÇ
4- BOŞANMA HÜKMÜ GERÇEKLEŞMİŞSE HARÇ
E- HÜKÜM FIKRASI
1- HÜKÜM FIKRASINDA YER ALMALIDIR
2- DURAKSAMA YARATILMAMALIDIR
3- ÇELİŞKİLİ OLMAMALIDIR
F- İPTAL
G- ISLAH
H- KESİNLİK
I- GELİRİ OLAN ERKEK EŞ LEHİNE VERİLMESİ
İ- TAVZİH
J- VEKALET ÜCRETİ
K- YABANCILIK UNSURU
L- ZAMAN AŞIMI
M- USULİ KAZANILMIŞ HAK