Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BOŞANMA DAVASINDA “MANEVİ TAZMİNAT” KONUSU

I

MANEVİ TAZMİNATIN KOŞULLARI

A- MADDİ KOŞULLARI
1- TAZMİNAT İSTEYEN EŞ KUSURSUZ YADA DAHA AZ KUSURLU OLMALIDIR
a- KUSURSUZ EŞ ALABİLİR
b- AZ KUSURLU EŞ ALABİLİR
c- EŞİT KUSURLU EŞ ALAMAZ
d- AĞIR KUSURLU EŞ ALAMAZ
2- TAZMİNAT İSTENEN EŞ DAHA KUSURLU OLMALIDIR
a- KESİNLEŞMİŞ BOŞANMA KARARI YOKSA
b- KESİNLEŞMİŞ BOŞANMA KARARI VARSA
1- TÜRK MAHKEMESİNİN GEREKÇESİ
2- YABANCI MAHKEMENİN GEREKÇESİ
3- ZARAR
4- NEDENSELLİK BAĞI
5- HUKUKA AYKIRILIK OLUŞTUĞUNDA VERİLİR
a- FİZİKİ KİŞİLİĞE SALDIRI
1- CİNSEL İLİŞKİ KURULAMADI İSE VERİLİR
a- CİNSEL İLİŞKİ ERKEK EŞİN KUSURU İLE KURULAMAMALIDIR
b- CİNSEL İLİŞKİ KURULMASI İÇİN MAKUL SÜRE GEÇMİŞ OLMALIDIR
c – CİNSEL İLİŞKİ KURULAMAMASINDA KADIN EŞİN KUSURU OLMAMALIDIR
d- CİNSEL İLİŞKİ KURULMADIĞI KONUSUNDA ÇEKİŞME BULUNMAMALIDIR
2- HASTALIKLA İLGİLENİLMEMİŞSE VERİLİR
a- EŞİN HASTALIĞI İLE İLGİLENİLMEMİŞSE VERİLİR
b- ÇOCUĞUN HASTALIĞI İLE İLGİLENİLMEMİŞSE VERİLİR
3- KÜRTAJA ZORLAMA VARSA VERİLİR
4- ŞİDDET UYGULAMA VARSA VERİLİR
5- OLAĞANDIŞI CİNSEL İLİŞKİYE ZORLAMA VARSA VERİLİR
b- MANEVİ KİŞİLİĞE SALDIRI
1- SADAKATSİZLİK VARSA VERİLİR
2- EŞİNİ İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEMİŞSE VERİLİR
3- EVDEN KOVMA VARSA VERİLİR
4- HAKARET VARSA VERİLİR
5- SAKATLANMASINA SEBEP OLDUĞU EŞİNİ TERK ETMİŞSE VERİLİR
6- AŞAĞILANMA VARSA VERİLİR
7- GÜVEN SARSICI DAVRANIŞLARDA BULUNMUŞSA VERİLİR
8- DOĞUMLA İLGİLENİLMEMİŞSE VERİLİR
9- TEHDİT VARSA VERİLİR
10- ÇOCUĞUN KENDİSİNDEN OLMADIĞINI SÖYLEMİŞSE VERİLİR
c- SOSYAL KİŞİLİĞE SALDIRI
1- BEDDUA VARSA VERİLİR
2- İFTİRA VARSA VERİLİR
3- SUÇLAMA VARSA VERİLİR
4- AİLESİNİ İSTEMEME VARSA VERİLİR
5- DEDİKODU ÇIKARMA VARSA VERİLİR
6- DİĞER SEBEPLERLE KİŞİLİĞE SALDIRI
6- HUKUKA AYKIRILIK OLUŞMADIĞINDA VERİLMEZ
a- BAĞIMSIZ KONUT AÇILMAMIŞSA VERİLMEZ
b- BARIŞMA VARSA VERİLMEZ
c- SALT BOŞANMA SEBEBİ İLE VERİLMEZ
d- DAVA SIRASINDAKİ SAVUNMALAR SEBEBİ İLE VERİLMEZ
e- HOŞGÖRÜ VARSA VERİLMEZ
f- EVLİLİK BİRLİĞİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEMEDE VERİLMEZ
g- OLAYDAN SONRA UZUN SÜRE BİRLİKTELİK SÜRMÜŞSE VERİLMEZ
h- FERAGAT ÖNCESİ OLAYLAR SEBEBİ İLE VERİLMEZ
ı- AKTARILAN OLAYLAR SEBEBİ İLE VERİLMEZ
1- TARAFLARIN AKTARDIĞI OLAYLAR
2- TANIKLARIN AKTARDIĞI OLAYLAR
i- TERK SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASINDA VERİLMEZ
j- DİĞER SEBEPLER İLE VERİLMEZ
7- BOŞANMANIN EKİ OLMAYAN İSTEKLER HARCA BAĞLIDIR
a- ORTAK ÇOCUĞUN BOZULAN RUHSAL DURUMU İÇİN İSTEK
b- EVLİLİK GERÇEKLEŞMEDİĞİ İÇİN YAPILAN İSTEK
c- DİĞERLERİ
B- BİÇİMSEL KOŞULLARI
1- İSTEK
a- İSTEK ARTTIRILAMAZ
b- İSTEK AŞILAMAZ
c- İSTEK BELİRSİZ İSE
d- İSTEK KARARA BAĞLANMADI İSE
e- İSTEK YOKKEN VERİLMEZ
f- İSTEĞİN NİTELİĞİ
g- İSTENMEDİĞİ AÇIKLANMIŞSA
h- ANLAŞMALI BOŞANMADAN SONRA İSTENİLEMEZ
ı- İSTEK TARAFLAR İÇİN YAPILABİLİR
2- SÜRE
a- BOŞANMADAN ÖNCEKİ SÜRE
b- BOŞANMADAN SONRAKİ SÜRE
c- TENFİZDEN SONRAKİ SÜRE
3- EVLİLİK BİRLİĞİNİN BOŞANMA İLE SONA ERMESİ

II

MANEVİ TAZMİNAT KARARININ KAPSAMI

A- MİKTARI
B- ÖDENME BİÇİMİ
1- TOPTAN ÖDENEBİLİR
2- İRAT BİÇİMİNDE ÖDENEBİLİR
3- AYIN OLARAK ÖDENMEZ
4- ANLAŞMA YOKSA YABANCI PARA OLARAK ÖDENMEZ
5- TAKSİTLE ÖDENMEZ
C- İNDİRİM SEBEBİ
D- FAİZ
1- İSTEK HAKKINDA KARAR VERİLMELİDİR
2- İSTEK YOKSA FAİZ VERİLMEZ
3- İSTEĞİN ZAMANI
4- BAŞLANGICI
5- TÜRÜ

III

MANEVİ TAZMİNATTA USUL

A- GÖREVLİ MAHKEME
1- BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ DAVADA
2- BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE OLMAYAN DAVADA
a- TARAFLAR ARASINDA EVLİLİK VARSA
b- TARAFLAR ARASINDA EVLİLİK YOKSA
B- YETKİLİ MAHKEME
C- FERAGAT
D- HARÇ
1- MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ TMK M.174 F.II KAPSAMINDA İSE HARÇ
2- MANEVİ TAZMİNAT İSTEMİ TMK M.174 F.II KAPSAMINDA DEĞİL İSE HARÇ
3- YABANCI MAHKEME KARARI TENFİZ EDİLMİŞSE HARÇ
4- BOŞANMA HÜKMÜ GERÇEKLEŞMİŞSE HARÇ
E- HÜKÜM FIKRASI
1- HÜKÜM FIKRASINDA YER ALMALIDIR
2- DURAKSAMA YARATILMAMALIDIR
3- ÇELİŞKİLİ OLMAMALIDIR
F- İPTAL
G- ISLAH
H- KESİN HÜKÜM
I- KANITLAMA
İ- TAVZİH
J- VEKALET ÜCRETİ
K- YABANCILIK UNSURU
L- İSTEYEN ÖLMÜŞSE
M- CEZA DAVASININ ETKİSİ
N- ZAMANAŞIMI
O- USULİ KAZANILMIŞ HAK