Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr
Bu yazıya puan ver

YOKSULLUK NAFAKASI

I

YOKSULLUK NAFAKASININ MADDİ KOŞULLARI

A- YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYEN AĞIR KUSURLU OLMAMALIDIR
1- AĞIR KUSURLU ALAMAZ
2- EŞİT KUSURLU ALABİLİR
3- KUSURSUZ ALABİLİR
a- GENEL OLARAK
b- İSTEKDE BULUNAN AKIL HASTASI İSE
c- TARAFLAR AKIL HASTASI İSE
4- TAM KUSURLU ALAMAZ
5- YÜKÜMLÜNÜN KUSURU ARANMAZ
6- BEKLETİCİ SORUN
7- FİİLEN EVLİYMİŞ GİBİ YAŞAYAN ALAMAZ
8- KESİNLEŞEN BOŞANMA DAVASININ DİLEKÇESİ DİKKATE ALINMALIDIR
a- TÜRK MAHKEMESİNİN GEREKÇESİ
b- YABANCI MAHKEMENİN GEREKÇESİ
B- YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYEN YOKSULLUĞA DÜŞECEK OLMALIDIR
1- YOKSULLUK NAFAKASI ALABİLECEK OLANLAR
a- GELİRİ YETERSİZ OLAN
b- İŞTEN KENDİ AYRILMAMIŞ OLAN
c- EV KADINI OLAN
d- HENÜZ MAAŞ BAĞLANMAYAN
e- YURT DIŞI GELİRİ YETERSİZ OLAN
f- ASGARİ ÜCRET ALAN
g- AİLESİ ZENGİN ANCAK KENDİ GELİRİ BULUNMAYAN
2- YOKSULLUK NAFAKASI KURAL OLARAK ALAMAYACAK OLANLAR
a- AYLIĞI OLAN
1- DUL AYLIĞI ALAN
2- EMEKLİ SANDIĞINDAN EMEKLİ AYLIĞI ALAN
3- SSK DAN EMEKLİ AYLIĞI ALAN
4- BAĞ-KURDAN EMEKLİ AYLIĞI ALAN
5- YAŞLILIK AYLIĞI ALAN
6- ÖZÜRLÜLÜK AYLIĞI ALAN
b- YETENEĞİNE RAĞMEN İSTEYEREK ÇALIŞMAYAN
c- İŞSİZLİK PARASI ALAN
d- BİR İŞTE ÇALIŞAN
e- İŞTEN KENDİ İSTEĞİ İLE AYRILAN
f- YETERLİ KİRA GELİRİ ALAN
g- MESLEĞİ OLAN
1- İŞÇİ OLARAK ÇALIŞAN
2- MEMUR OLARAK ÇALIŞAN
3- SERBEST ÇALIŞAN
h- MUVAZZALI DEVİR YAPAN
ı- SİGORTALI OLAN
i- YETERLİ SOSYAL YARDIM GELİRİ ALAN
j- YETERLİ TAŞINMAZI OLAN
k- YABANCI ÜLKEDEN YETERLİ GELİRİ OLAN
l- EŞİ YOKSUL OLAN
m- SÜREKLİ KUMAR OYNAYAN
3- YOKSULLUĞUN BELİRLENMESİNDE EKSİK ARAŞTIRMA
a- ÇALIŞMAYA İLİŞKİN
1- İŞYERİNDEN ARAŞTIRMA YAPILMALIDIR
2- İŞİN SÜREKLİLİĞİ ARAŞTIRILMALIDIR
3- ALINAN ÜCRET ARAŞTIRILMALIDIR
4- ÜCRET BELGESİ ARAŞTIRILMALIDIR
5- YURT DIŞINDA ÇALIŞMA VARSA BELGELENDİRİLMELİDİR
6- GEREKİRSE TANIK DİNLENMELİDİR
b- GELİRE İLİŞKİN
1- GELİR KAYNAĞINDAN ARAŞTIRILMALIDIR
2- GELİRİN SÜREKLİLİĞİ ARAŞTIRILMALIDIR
3- GEREKİRSE TANIK DİNLENMELİDİR
4- ÇELİŞKİ VARSA GİDERİLMELİDİR
c- TAŞINMAZLARA İLİŞKİN
1- TAPU KAYITLARI İNCELENMELİDİR
2- MİRAS YOLU İLE İNTİKAL VARSA MİRASÇILIK BELGESİ İNCELENMELİDİR
3- YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYENİN MİRAS PAYI BELİRLENMELİDİR
4- YOKSULLUK NAFAKASI İSTEYENİN PAYININ DEĞERİ BELİRLENMELİDİR
C- YOKSULLUK NAFAKASINDA NEDENSELLİK BAĞI KOŞULU

II

 YOKSULLUK NAFAKASININ BİÇİMSEL KOŞULLARI

A- İSTEK
1- İSTEK AŞILAMAZ
2- İSTEK BELİRSİZ İSE AÇIKLATTIRILMALIDIR
3- İSTEK KARARA BAĞLANMALIDIR
a- İSTEK MİKTARI GÖSTERİLMİŞSE
b- İSTEK MİKTARI GÖSTERİLMEMİŞSE
4- İSTEK YOKSA VERİLEMEZ
5- İSTEMEDİĞİ AÇIKLANMIŞSA VERİLEMEZ
6- BOŞANMADAN SONRA İSTEK YAPILABİLİR
a- KESİNLEŞEN BOŞANMA DAVASINDA İSTENİLMEMİŞSE
b- ANLAŞMALI BOŞANMADA İSTENİLMEMİŞSE
7- İSTEK ARTTIRILAMAZ
B- SÜRE
1- BAŞLANGICI
a- KESİNLEŞME TARİHİNDEN VERİLEBİLİR
b- DAVA TARİHİNDEN VERİLEMEZ
c- BAŞLANGIÇ TARİHİ GÖSTERİLMELİDİR
2- SINIRLI SÜRE VERİLMESİ
3- SONA ERMESİ
a- ALACAKLININ YENİDEN EVLENMESİ
b- EŞLERDEN BİRİNİN ÖLMESİ
c- ALACAKLININ BAŞKASI İLE YAŞAMASI
d- ALACAKLININ YOKSULLUĞUNUN ORTADAN KALKMASI
e- ALACAKLININ HAYSİYETSİZ HAYAT SÜRMESİ
C- EVLİLİK BİRLİĞİNİN BOŞANMA İLE SONA ERMESİ

III

 YOKSULLUK NAFAKASI KARARININ KAPSAMI

A- MİKTARI
1- GENEL OLARAK
2- KABUL EDİLEN MİKTAR VERİLMELİDİR
3- MADDİ TAZMİATLA BİRLİKTE İSTENMESİ
B- MİKTARININ DEĞİŞTİRİLMESİ
1- ARTTIRILMASI
2- AZALTILMASI
3- GÖREVLİ MAHKEME
4- YETKİLİ MAHKEME
C- GELECEK YILLARDAKİ MİKTARIN KARARLAŞTIRILMASI
D- ÖDENMESİ
1- BİÇİMİ
a- TOPTAN ÖDENMESİ
b- İRAT BİÇİMİNDE ÖDENMESİ
2- TÜRÜ
a- AYIN OLARAK
b- TÜRK PARASI OLARAK
E- FAİZ

IV

 YOKSULLUK NAFAKASINDA USUL

A- GÖREVLİ MAHKEME
B- YETKİLİ MAHKEME
C- TARAFLAR
D- HARÇ
1- BOŞANMA KARARINDAN ÖNCE İSTENMESİNDE
2- BOŞANMA KARARINDAN SONRA İSTENMESİNDE
3- YABANCI MAHKEME KARARI TENFİZ EDİLMİŞSE HARÇ
E- HÜKÜM FIKRASI
1- HÜKÜM FIKRASINDA YER ALMALIDIR
2- DURAKSAMA YARATILMAMALIDIR
3- ÇELİŞKİLİ OLMAMALIDIR
4- KESİNLEŞEN YÖNLER
F- FERAGAT
1- BOŞANMA KARARINDAN ÖNCE
2- BOŞANMA KARARINDAN SONRA
G- TAVZİH
H- VEKALET ÜCRETİ
I- YABANCILIK UNSURU
İ- ZAMANAŞIMI
J- KESİN HÜKÜM
K- ISLAH
L- TEMYİZ
M- KARAR DÜZELTME
N- USULİ KAZANILMIŞ HAK
O- ADLİ TATİLDE GÖRÜLEBİLİR
Ö- TESPİT DAVASI