Çalışma, Boşanma, İnternet Mağdurları Derneği - cbi.org.tr

BOŞANMANIN EŞLERLE İLGİLİ SONUÇLARI

BOŞANMANIN EŞLERLE İLGİLİ KİŞİSEL SONUÇLARI

I EVLENME İLE KAZANILAN KİŞİSEL DURUM
A- VATANDAŞLIK
B- ERGİNLİK
C- KAYIN HISIMLIĞI
D- KADININ SOYADI
1- EVLENEN KADININ SOYADI (TMK. M. 187)
a- KADININ EVLENMEK İLE KOCASININ SOYADINI ALMASI
b- KADININ ÖNCEKİ SOYADINI KULLANMASI
2- BOŞANAN KADININ SOYADI (TMK M.173 F. I)
a- KURAL OLARAK
1- EVLENMEDEN ÖNCE BEKAR İSE SOYADI (TMK M.173 F.I)
2- EVLENMEDEN ÖNCE DUL İSE SOYADI (TMK M. 173 F.I)
a- KURAL OLARAK
b- EVLENMEDEN ÖNCE DUL OLUP BEKARLIK SOYADINI KULLANMASI
b- BOŞANDIĞI KOCASININ SOY ADINI KULLANMASI
1- KOCASININ SOY ADINI KULLANMASINA İZİN VERİLMESİ (TMK M.173 F.II)
a- GÖREVLİ MAHKEME
b- USULUNE UYGUN DAVA AÇILMIŞ OLMALIDIR
c – ERKEK EŞE HUSUMET YÖNELTİLMELİDİR
d- ERKEK EŞE ZARAR VERMEYECEĞİ KANITLANMALIDIR
e- ZAMANAŞIMI
2- KOCASININ SOYADINI KULLANMASINA İZNİN KALDIRILMASI DAVASI (TMK M.173 F.III)
II

YENİDEN EVLENME OLANAĞI

A- KADIN EŞ YÖNÜNDEN
B- ERKEK EŞ YÖNÜNDEN
III

CEBRİ İCRA YOLUNA GİDİLEBİLMESİ

IV

ZAMAN AŞIMI İŞLEMEYE BAŞLAMASI

V

MİRASÇILIK SIFATLARININ KAYBI

A- YASAL MİRASÇILIK
1- MİRASÇILIK SIFATI
2- BOŞANMA DAVASININ MİRASÇILAR TARAFINDAN SÜRDÜRÜLMESİ
a- BOŞANMA DAVASI SÜRDÜRMEYE ELVERİŞLİ OLMALIDIR
1- GENEL OLARAK
2- AKIL HASTALIĞI SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASINDA
3- ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASINDA
4- EYLEMLİ AYRILIK SEBEBİ İLE BOŞANMA DAVASINDA
b- DAVACI EŞ ÖLMÜŞ OLMALIDIR
1- DAVACI KARARDAN ÖNCE ÖLDÜ İSE
2- DAVACI KARARDAN SONRA ÖLDÜ İSE
3- EŞ DAVADAN ÖNCE ÖLDÜ İSE
c- ÖLEN DAVACININ MİRASÇILARI BELİRLENMELİDİR
1- DAVACININ BİRİNCİ DERECE MİRASÇILARI
2- DAVACININ ALT SOYU YOKSA
3- DAVACININ EVLİLİK DIŞI ÇOCUĞU
4- DAVACININ EVLATLIĞI VEYA ALT SOYU
5- ATANMIŞ MİRASÇILAR
6- CENİN
d- DAVACILAR DAVAYI İZLİYOR OLMALIDIR
1- MİRASÇILAR DAVAYI İZLEMİYORLAR İSE
2- MİRASÇILAR DAVAYI İZLİYOR İSE
3- BOŞANMA DAVASI DAHA ÖNCE USULSUZ AÇILMIŞ İSE
e – DAVACININ HER HANGİ BİR MİRASÇISI DAVAYI SÜRDÜREBİLİR
1- MİRASÇI KÜÇÜK İSE
2- ERGİN KİŞİ TEMSİLCİ ATAYABİLECEK DURUMDA DEĞİL İSE
3- VASİYETİ YERİNE GETİRME GÖREVLİSİ VARSA
4- MİRASÇI GAİP İSE
5- VASİYET ALACAKLISI VARSA
6- MİRASÇILAR BİLİNMİYORSA
7- MİRASI RED EDENLER VARSA
8- VESAYET ALTINDAKİ KİŞİ VARSA
9- MİRASÇIYA YASAL DANIŞMAN ATANMIŞSA
10- MİRASÇI MİRASTAN YOKSUN İSE
f- DAVALININ KUSURU İSPATLANMIŞ OLMALIDIR
1- BOŞANMAYA SEBEBİYET VERECEK KUSUR KANITLANMALIDIR
2- MİRASÇILAR YENİ DELİL GÖSTEREMEZ
g- HÜKÜM
3- BOŞANMANIN FER İ SONUÇLARINA DAYALI OLARAK HÜKÜM KURULAMAMASI
B- ATANMIŞ MİRASÇI VE VASİYET ALACAKLISI OLMA